O školePro studentyPro zájemce o studium

Aktuálně

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení najdete zde...

>> více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termíny odevzdání přihlášek do dalšího kola přijímacího řízení: do 26. 8. 2020
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 27. 8. 2020.

Hodnocení za 2. pololetí

Informace o hodnocení za 2. pololetí a umožnění individuálních konzultací od 8. 6. 2020...

>> více
Zobrazit všechny aktuality >>

Organizační řád školní jídelny

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední

               odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

               tel: 389822150, 389822153, e-mail: pkaninsky@sostrebon.cz

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZÁMEK 116 TŘEBOŇ

 

tel: 384 722 372, 776 751 580, e-mail: kuchyne@sostrebon.cz

Strava je poskytována:

  • Žákům a studentům OA,SOŠ,SOU
  • Žákům základní školy praktické Třeboň
  • Zaměstnancům OA,SOŠ a SOU
  • Zaměstnancům základní školy praktické Třeboň
  • Zaměstnancům základní umělecké školy
  • Stravování důchodcům a jiným strávníkům v rámci doplňkové činnosti
     

Stravování ve školní jídelně je prováděno v souladu s platnými předpisy : zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělání, vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb.
v platném znění. Příprava pokrmů se řídí výživovými normami a finančním normativem podle
vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění.

              

Informace o stravování žáků a platbách za stravu

 ve školním roce 2020/2021

 

Cena stravy pro žáky OA,SOŠ a SOU, Třeboň, Vrchlického 567,

 kteří se stravují ve Š.J. Zámek 116 Třeboň

 

Snídaně :                      12,- Kč

Svačina :                       8,- Kč

Oběd :                         29,- Kč

Odp. svačina :               8,- Kč

Večeře :                       18,- Kč

Druhá večeře :            10,- Kč

CELKEM :                  85,- Kč/den

 

Ubytovaní žáci: Mají nárok na celodenní stravu v hodnotě 85,- Kč. Podle § 4,odst. 6a),b) vyhlášky 107/2005 Sb. mají ubytovaní žáci právo na celodenní stravu tj. 2 hlavní jídla (oběd, večeře) a 4 doplňková jídla (snídaně, svačina, odpolední svačina a druhá večeře).

Ubytovaní žáci, při nástupu na DM zaplatí hotově u vedoucí ŠJ zálohu na stravu ve výši  1 900,- Kč.

Žáci, kteří nejsou ubytovaní: Mají nárok na oběd v hodnotě 29,- Kč/den

Žáci, kteří nejsou ubytovaní na DM, zaplatí při přihlášení ke stravě hotově u vedoucí ŠJ zálohu na stravu ve výši 700,- Kč.

 

Každý strávník si zároveň zakoupí elektronický čip v hodnotě 150,- Kč, který je nutný při objednávání, odhlašování a odebírání stravy, také obdrží od vedoucí Š.J. heslo k internetovému jídelníčku, pomocí kterého si může objednávat, měnit, nebo odhlašovat stravu a to nejpozději 2 pracovní dny předem do 14:00 hodin. (např. změna stravy na pátek musí být provedena nejpozději ve středu do 14:00 hodin, změna na pondělí musí být provedena nejpozději ve čtvrtek do 14:00 hodin atd.)

Elektronický čip není přenosný na jiného strávníka a je nevratný, po ukončení stravování zůstává strávníkovi. Ztrátu, nebo poškození čipu strávník neprodleně nahlásí vedoucí ŠJ a je povinen zakoupit si nový čip.

V případě náhlé nepřítomnosti žáka (nemoc, závažné rodinné důvody a pod.), je možné odhlásit stravu na následující den do 7:00 hodin telefonicky, nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny.

 

Jak máme nastavený systém stravování

Ø Žák, který má zájem o stravu ve školní jídelně, vyzvedne u vedoucí Š.J. přihlášku ke stravování.

Ø Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá vedoucí Š.J. (u nezletilých žáků je nutný podpis zákonného zástupce). Zároveň zaplatí hotově zálohu na stravu a zakoupí si elektronický čip. Od vedoucí Š.J. dostane heslo k internetovému jídelnímu lístku.

Ø Nárok na stavování ve školní jídelně mají žáci až po složení zálohy na stravu.  

Ø Strava je žákům nastavena automaticky jako objednaná, pokud si objednanou stravu neodhlásí, označí se jako neodebraná.

Ø Neodhlášenou neodebranou stravu musí strávníci uhradit! Jako kdyby byla odebrána.

 

Jak probíhá úhrada stravy žáků

Ø Při přihlášení ke stravě zaplatí žáci zálohu na stravu = stravovací konto

Ø Ze stravovacího konta žák odebírá stravu.

Ø Strava je hrazena každý měsíc zpětně ( za září v říjnu, za říjen v listopadu…atd.)

Ø Na konci každého měsíce, proběhne vyúčtování stravy. Stravovací konto se žákům sníží o částku, která odpovídá odebrané stravě, ale i o neodhlášené neodebrané stravě!!!

Ø V prvním týdnu následujícího měsíce si žáci vyzvednou vyúčtování stravy v kanceláři vedoucí Š.J. a předají ho rodičům (vyúčtování je k dispozici i na internetovém jídelním lístku)

Ø Částka k úhradě uvedena jako NÁKLADY CELKEM /např. od 1.9. do 30.9. mohou být celkové náklady na stravu 546,- Kč/

Ø Platba za stravu musí být provedena do data splatnosti uvedeného na vyúčtování. Pokud zvolíte úhradu inkasem, zajistěte na účtu plátce dostatečnou finanční rezervu.

Ø Na konci školního roku, nebo při ukončení stravování v průběhu školního roku, bude částka za stravu za poslední měsíc stržena ze stravovacího konta. V případě, že bude tato poslední platba za stravu nižší než složená záloha, bude přeplatek vrácen na účet plátce. V případě, že konto strávníka bude nižší než hrazená částka za stravu, musí ji strávník doplatit. Konto strávníka na konci školního roku i po odhlášení ze stravy, musí zůstat nulové.

Ø Pokud se žák bude chtít stravovat ve školní jídelně v následujícím školním roce, musí opět složit zálohu na stravu. Elektronický čip strávníkům zůstává.

 

Ukončení stravování

Ø Pro ukončení stravování musí strávníci vyplnit oznámení o ukončení stravování.

Ø U nezletilých žáků, je potřeba podpis zákonných zástupců. Elektronický čip strávníci nevrací.


Způsob úhrady stravy 

Ø Svolením k inkasu : ve prospěch účtu Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567 Třeboň č. účtu: 180 972 551/ 0300.

Ø Jednorázovým příkazem k úhradě: na bankovní účet Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567 Třeboň č. účtu: 180 972 551/ 0300, pod variabilním symbolem, který je uvedený na vyúčtování.

 

UPOZORNĚNÍ : PLATBY ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ PROVÁDĚNÉ BANKOVNÍM PŘEVODEM NENÍ MOŽNÉ SLUČOVAT DO JEDNOHO PŘÍKAZU K ÚHRADĚ !!!

 

 Informace týkající se stravy můžete získat u vedoucí Š.J. paní Moniky Bednářové na tel. č. : 776 751 580, 384 722 372, nebo na e-mailové adrese : kuchyne@sostrebon.cz  

Adresa školní jídelny: Školní jídelna

                                  Zámek 116

 

                   379 01     Třeboň

 

Partneři naší školy:

Prym Consumer Czech RepublicNetkatalog - ověřená firmaKagawa university JapanSchulzentrum GmündZemědělská škola – Pôdohospodárska školaELECsprutcamProjekt UNIV2trentoeatonSUPŠ BechyněOPVK
Kontakty | Soutěže | Projekty | Akce školy | Prodejna výrobků | PRO RODIČE | Školní jídelna | Sklářské sympozium
© OA, SOŠ a SOU Třeboň 2012
Webdesign inoWeb, tvorba webových stránek na zakázku
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím