menu
Vyhledat

Seznamovací kurz 2018

V prvním říjnovém týdnu proběhl v Novohradských horách dvoudenní seznamovací kurz studentů prvních ročníků oborů cestovní ruch, módní návrhář a ošetřovatel. Začal prohlídkou Poutního kostela Nejsvětější Trojice v Trhových Svinech a trojboké kaple nad studánkou s léčivou vodou, nacházející se poblíž.

Po naučné stezce Trhosvinensko studenti došli pěšky podél Klenského potoka k Buškovu hamru, kde zhlédli naučný film o životě hamerníků. Buškův hamr je funkční technickou památkou a jedním ze tří funkčních hamrů v Čechách. Zdejší dubový buchar, se svou hmotností 300 kg, dokáže kovat rychlostí 150 úderů za minutu. Vedle výrobní části hamru je součástí expozice i jedinečná kolekce nářadí hamerníka a obytné stavení.

Po ubytování v Penzionu Zvonice v obci Hojná Voda patřilo celé odpoledne pěší turistice. Poměrně náročný se některým studentům zdál výstup na Kraví horu. Nádherné výhledy z rozhledny na jejím vrcholu však určitě stály za to vystoupat po točitém schodišti nad koruny stromů. A procházka k Poutnímu chrámu Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě namáhavá nebyla. Kostel prošel v minulých letech rozsáhlou vnitřní a vnější rekonstrukcí a je opravdu na co se dívat.

Druhý den studenti prošli značnou část naučné stezky Tereziina údolí poblíž Nových Hradů. Přírodně krajinářský park v údolí říčky Stropnice nechal vybudovat hrabě Jan Nepomuk Buquoy na popud své manželky Terezie Buquoyové, podle níž je také pojmenován. Studenti spatřili Lázničky, ruinu Modrého domu, umělý vodopád i tvrz Cuknštejn.

Posledním bodem programu byla návštěva Státního hradu Nové Hrady. Gotický hrad vznikl v polovině 13. století na obchodní stezce a celá expozice připomíná historii rodu Buquoyů. Ve věži je zajímavá rodová knihovna s více než 15 tisíci svazky a výstava sklářství, zejména hyalitového skla.

Kromě poznání krajiny a památek Novohradska bylo cílem kurzu také vzájemné poznání studentů. Společně strávený večer prožili v bezvadné atmosféře plné soutěží, her a zábavy, za praskajícího dřeva v krbu a hrnkem horkého čaje. Bylo tam dobře.

 

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout