menu
Vyhledat

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

zaměření: malba skla; broušení a rytí

Obor je vhodný pro dívky a chlapce, které/kteří mají zájem o pracovní činnosti manuálního charakteru, ale současně chtějí získat maturitní vysvědčení.

Již od 1.ročníku je studium rozděleno na výuku praktickou (v odborných dílnách - brusírna, malírna) a teoretickou (učebny všeobecně vzdělávacích předmětů, učebny pro odborné předměty - ateliéry, vzorkovna). Žákyně a žáci se učí své výrobky navrhovat, rukodělně zhotovovat a prezentovat prostřednictvím běžně dostupných IT technologií. Při těchto činnostech využívají původní i moderní technologie a materiály.

V rámci výtvarné činnosti studenti využívají vědomosti z dějin umění a z vývoje současného designu.

Po ukončení specifické přípravy umějí zušlechťovat sklo klasickým způsobem (broušením, rytím, malbou), ale jsou také schopny/i podle vlastních návrhů zhotovovat objekty uměleckého charakteru.

V průběhu přípravy získávají také základní vědomosti a dovednosti nezbytné pro živnostenské podnikání nebo pro práci ve firmách zabývajících se různorodým sklářským sortimentem.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou z českého jazyka, cizího jazyka, nebo matematiky, technologie skla, dějin výtvarné kultury a praktickou zkouškou (návrh a výroba objektů a jejich následná prezentace před mat. komisí).
pozn. Umělecké obory nikdy povinně nevykonávaly maturitní zkoušku z matematiky - toto se předpokládá i v budoucnosti.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

Talentové zkoušky:
Obor je určen úspěšným absolventům ZŠ
Přijetí ke studiu je podmíněno úspěšně vykonanou talentovou zkouškou - více info a termíny talentových zkoušek 

Vyučované předměty:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk (AJ nebo NJ),
 • občanská nauka,
 • informační technologie,
 • počítačová grafika,
 • písmo,
 • tělesná výchova,
 • technologie skla,
 • zušlechťování skla/malba skla,
 • dějiny výtvarné kultury,
 • výtvarná příprava,
 • figurální kreslení,
 • navrhování,
 • technické kreslení,
 • odborný výcvik

pouze do 2. ročníku:

 • chemie,
 • matematika,
 • fyzika,
 • ekologie,
 • sklářské materiály,
 • ekonomika

Pravidelné akce školy:

 • od 2.ročníku pro zájemce zajištěna praxe ve sklárně Rückl v Nižboru
 • týdenní výměnný pobyt s italskou uměleckou školou Liceo artistico
 • Alessandro Vittoria di Trento (uskutečnil se již 12x)
 • účast na mezinárodní sklářské soutěži Junior Glass Ways (https://www.youtube.com/watch?v=IecUYNSzKrs)
 • návštěvy výstav ve Vídni (Albertinum, Leopold Museum, Kunsthistorisches Museum)
 • exkurze do Prahy
 • pravidelné dvoudenní exkurze po sklářských provozech
 • pořádání tradiční předvánoční prodejní výstavy v Třeboni
 • výtvarně-sportovní kurz
 • účast na studentské slavnosti Majáles
 • podpora Centra pro děti a rodinu Trojlístek v Kamenici nad Lipou (studenti připravují divadelní představení-kulisy, kostýmy)
 • podpora charitativních akcí (Světluška, Liga proti rakovině)

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout