menu
Vyhledat
Nacházíte se zde: Úvodní stránka / Projekty / EduTex / O projektu

EduTex - Vzdělávání v textilním průmyslu

V rámci Jihočeského kraje (JČK) došlo v minulosti k redukci výrobních kapacit a pracovních míst v daném odvětví, což se negativně promítlo v zájmu žáků o vzdělávání v těchto oborech, a také k výraznému snížení odborného vzdělávání s tímto zaměřením. Hlavním záměrem projektu EduTex je podpora odborného vzdělávání v oblasti textilního a oděvního průmyslu v rámci přeshraničního regionu.

Cíle projektu:
V současné době existuje potenciál pro rozšíření odborného vzdělávání, a to už jak z hlediska zájmu zaměstnavatelů, tak i středních odborných škol a dalších zainteresovaných aktérů. V roce 2016 vzniklo Sdružení Textil při JHK, které navázalo úzkou spolupráci se středními školami v regionu a dalšími aktéry s cílem podpořit zkvalitnění odborného vzdělávání v oblasti textilního a oděvního průmyslu. Snahou realizovaného projektu je podpořit tyto aktivity přenosem zkušeností ze zahraničí, navázat spolupráci s jednotlivými aktéry v příhraničním regionu a zkvalitnit tak odborné vzdělávání na celém území realizovaného projektu. Záměrem je také podpořit zájem o studium těchto oborů u žáků základních škol. Aktivity projektu tak na jedné straně zvýší odborné a technické znalosti zapojených studentů i pedagogů středních odborných škol a na straně druhé zajistí kvalifikovaný personál pro zaměstnavatele v textilním a oděvním sektoru, kterých je v současné době nedostatek. Na projektu budou spolupracovat partneři z JČK.

Pro koho je projekt určen:
Projekt cílí na žáky základních škol (ZŠ), žáky středních odborných škol (SOŠ) a jejich pedagogy. Žákům základních škol mohou popularizační aktivity a možnost zúčastnit se odborných workshopů přispět k rozhodování ohledně výběru budoucího řemesla. Přínos pro žáky SOŠ spočívá v získání nových poznatků, informací o možném uplatnění a podnícení zájmu o daný obor. Neméně důležitou skupinou jsou i pedagogové žáků, kteří si mohou zvýšit své odborné kompetence, které pak mohou šířit dál v rámci výuky. Zapojení žáci a pedagogové si také zvýší v rámci aktivit svou jazykovou úroveň.

Přínos projektu:
Pro Českou republiku a Jihočeský kraj tento projekt znamená zejména zvýšení úrovně odborného a řemeslného vzdělávání, zvýšení zájmu mladých lidí o tento obor a celkově zlepšení informovanosti o možnostech pracovního uplatnění. Projekt přispěje ke zlepšení na trhu práce v oblasti textilně-oděvního průmyslu, který je v budoucnu ohrožen nedostatkem pracovníků. Rakouskému partnerovi projekt umožní navázat spolupráci s Českou republikou, potažmo s Jihočeským krajem a prohloubí tak vzájemné územní vazby.

Projekt je realizován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

    

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout