menu
Vyhledat

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Tříletý učební obor Opravář zemědělských strojů připravuje žáky na náročnou a různorodou práci nejen v zemědělství, ale i v ostatních technicky zaměřených oborech. Struktura výuky zajišťuje odbornost především v oblastech zemědělských strojů, spalovacích motorů, svařování plamenem a elektrickým obloukem, strojního i ručního obrábění, a kovářských prací. Je zde možnost získat osvědčení pro práci s motorovou pilou  a profesního průkazu pro řízení motorových vozidel.

Podmínky přijetí:

 • úspěšné ukončení ZŠ
 • doporučení lékaře pro zvolený obor

Organizace výuky:

Ve všech ročnících se střídá jeden týden praktické výuky v dílnách s teoretickou výukou, probíhající ve škole vybavené moderní didaktickou technikou a učebními pomůckami.  Dílny jsou vybaveny kovárnou, svařovnami, halou pro opravu zemědělských strojů a motorových vozidel, pracovišti ručního obrábění a klempířství a pracovištěm strojního obrábění.

Dovednosti a osvědčení absolventa oboru:

 • výuční list v oboru opravář zemědělských strojů
 • evropský certifikát o závěrečné zkoušce
 • svářečský průkaz (elektrický oblouk a plamen)
 • řidičský průkaz skupiny B, C, T (bezplatně)
 • profesní průkaz (140 hod)
 • znalost oprav a seřízení zemědělských strojů a spalovacích motorů
 • základy obrábění kovů a kovářství
 • osvědčení pro práci se sklízecí mlátičkou

Vyučované předměty:

Všeobecně vzdělávací předměty:

 • český jazyk,
 • anglický nebo německý jazyk,
 • občanská nauka,
 • matematika,
 • fyzika,
 • biologie a ekologie,
 • tělesná výchova,
 • informační technologie,
 • ekonomika

Odborné předměty:

 • technické kreslení,
 • základy strojírenství,
 • základy zemědělské výroby,
 • zemědělské stroje a zařízení,
 • motorová vozidla,
 • technologie oprav,
 • odborný výcvik

Možnost dalšího studia:

Po vyučení je možno pokračovat na 2letém denním nástavbovém studiu v oboru Podnikání nebo 3letém dálkové studiu v oborech Podnikání nebo Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství. Při denní formě studia náleží rodičům všechny dosavadní sociální dávky a žákům zůstávají všechny výhody (stravování, ubytování). Po úspěšném absolvování studia mají absolventi možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Ubytování:

Pro žáky, kteří nemohou nebo nechtějí dojíždět, je zajištěno ubytování na domově mládeže. Žáci mají  k dispozici dvou a třílůžkové pokoje, klubovny, posilovnu, tělocvičny i počítačovou místnost. Poplatek za ubytování, 800 Kč měsíčně, hradí rodiče.

Stravování:

 • snídaně + svačina: 20,- Kč
 • oběd: 29,- Kč
 • večeře: 24,- Kč

 

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout