menu
Vyhledat

Šablony OA, SOŠ a SOU Třeboň

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_003
Název výzvy: Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu CZ: Šablony OA, SOŠ a SOU Třeboň
Název projektu EN: Templates
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_003/0003182

 

 

 

 

 

 

Z projektu je hrazeno:

Školní psycholog

Cílem aktivity je poskytnutí personální podpory – školního psychologa, který začleňuje do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu.

Inovativní vzdělávání žáků SŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout