menu
Vyhledat

Modelářství a návrhářství oděvů (pracoviště Táboritská)

82-41- M/07 Modelářství a návrhářství oděvůModelářství a návrhářství oděvů Třeboň

Obor je určen úspěšným absolventům ZŠ (přihlášky nutno odevzdat do: viz termíny, datum talentové zkoušky: viz termíny talentových zkoušek)
Přijetí je podmíněno úspěšně vykonanou talentovou zkouškou, kterou konají všichni uchazeči.

  • Čtyřletý umělecký studijní obor zakončený maturitní zkouškou, jejíž součástí je praktická zkouška včetně obhajoby práce.
  • Obor je určen úspěšným absolventům ZŠ.

Přijetí je podmíněno úspěšně vykonanou talentovou zkouškou, kterou konají všichni uchazeči.

Umělecký obor připraví výtvarně technické pracovníky schopné navrhovat i zhotovovat oděvy i doplňky, využívat výpočetní techniku při uměleckých činnostech. Výrazným znakem oboru je výuka výtvarných předmětů- především výtvarné přípravy, figurálního kreslení, navrhování oděvů, písma.

Důraz je kladen na kreativní tvorbu vlastních výtvarných návrhů a jejich realizaci. Součástí výuky je každoroční odborná praxe. V průběhu studia žáci absolvují studijní pobyt v přírodě zaměřený na kresbu a malbu v plenéru, jsou  zapojováni do mnoha tvůrčích aktivit, ať již v rámci interních projektů /četné soutěže, výstavy, přehlídky…/, nebo projektů s partnerskými školami.

K přípravě studentů slouží univerzální i speciální šicí stroje s přídavnými zařízeními, vyšívací stroje, okrouhlé řetízkovací stroje, elektroparní žehličky, žehlící lisy, fixační technika, grafický systém na konstrukci oděvních dílců, plotr.
Videa : výuka malování v odborné učebně : 1-kresleni-celkem_mpeg1video.mpg
              na školní dílně pro modelářství a návrhářství oděvů :1-skolni-dilna_mpeg1video.mpg
              módní přehlídky a další akce : http://www.sostrebon.cz/c-166-akce-skolni-rok-2013-2014.html

Další odborné učebny:

  • učebna pro výuku techniky administrativy a obchodní korespondence vybavená moderními elektronickými psacími stroji,
  • laboratoř pro zkoušení textilií,
  • 2 malířské ateliéry,
  • multimediální učebny,
  • tři jazykové laboratoře, jedna s novým multimediálním vybavením AV Media
  • čtyři interaktivní tabule,
  • dvě učebny výpočetní techniky

Všechny učebny jsou připojené na internet.

Uplatnění nacházejí absolventi jako návrháři a modeláři v oděvních ateliérech, jako návrháři scénických kostýmů, mohou se realizovat jako soukromí podnikatelé, pracovat v reklamních agenturách.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách nebo VOŠ.

Domov mládeže 

Pro své žáky ze vzdálenějších míst zajišťuje škola ubytování ve svém domově mládeže. Stravovat se mohou ve školní jídelně v blízkosti školy a DM. Cena celodenní stravy je 80,- Kč (snídaně se svačinou 24,- Kč, oběd 28,- Kč a večeře 28,- Kč) Pokoje jsou 2 lůžkové se sociálním zařízením, vybavené novým nábytkem, na patrech jsou kuchyňky a klubovny. Cena ubytování je 1000,- Kč za celý měsíc. Dle zájmu je možnost se zapojit do řady zájmových útvarů. Pro sport lze využívat tělocvičnu s horolezeckou stěnou, halu na squash, fitcentrum, jízdní kola, hřiště apod. 

Informační leták oboru

 

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout