menu
Vyhledat

53-41-H/01 Ošetřovatel informace o oboru

Tříletý učební obor pro dívky i chlapce.

Podmínkou přijetí je ukončená povinná školní docházka a zdravotní zůsobilost.

Způsob ukončení a certifikace:  závěrečná zkouška a výuční list 

Pracoviště Táboritská 1064,
379 01 Třeboň

kontaktní osoba Mgr. Petra Eliášová
peliasova@sostrebon.cz
tel: 389 822 170, 389 822 185, 607 242 404

 Absolvent ovládá:

  • komplexní hygienickou péči o pacienta a úpravu lůžka, rozdělování a podávání stravy,
  • sledování stavu nemocných, příznaků nemoci, měření a záznam fyziologických funkcí,
  • manipulaci s materiálem a přípravu různých pomůcek podle potřeby pracoviště,
  • komunikaci s nemocnými, asistenci u ošetřovatelských a léčebných výkonů, kontrolu a uložení léčivých přípravků a zdravotnického materiálu. Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání, bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. 

Uplatnění absolventa:

  • v různých zdravotnických a sociálních zařízeních, např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, hospicích atd. Obor nabízí i možnost samostatného podnikání v oblasti pečovatelství.

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, může pokračovat v nástavbovém studiu (obor 64-41-L/51 Podnikání -součástí nabídky školy).

Odborné učebny:

učebna pro výuku techniky administrativy a obchodní korespondence vybavená moderními elektronickými psacími stroji, čtyři multimediální učebny, tři jazykové laboratoře, dvě učebny výpočetní techniky. Všechny učebny jsou připojené na internet.

Domov mládeže

  • Pro své žáky ze vzdálenějších míst zajišťuje škola ubytování ve svém domově mládeže.
  • Stravovat se mohou ve školní jídelně v blízkosti školy a DM. Cena celodenní stravy je 80,- Kč (cena oběda je 28,00 Kč).
  • Pokoje jsou 2 lůžkové se sociálním zařízením, vybavené novým nábytkem, na patrech jsou kuchyňky a klubovny. Cena ubytování je 1000,- Kč za měsíc.
  • Dle zájmu je možnost se zapojit do řady zájmových útvarů. Pro sport lze využívat tělocvičnu s horolezeckou stěnou, halu na squash, fitcentrum, jízdní kola, hřiště apod.

 Propagační  leták obor Ošetřovatel leták ošetřovatel

 

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout