menu
Vyhledat

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,
Třeboň, Vrchlického 567, 379 01 TŘEBOŇ


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2021/2022
(kritéria)


I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Studijní obory umělecké :
82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Broušení a malba skla) 
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.
Talentová zkouška:  viz termíny talentových zkoušek
Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro dívky i chlapce.
 • Talentová zkouška - 90%
 • Kresba tužkou nebo uhlem – zátiší (hodnotí se: vystižení proporcí, zachycení perspektivy, umístění do formátu, kresebný projev, kresebné rozlišení materiálu)
 • Prospěch na ZŠ – 10%
 • Prospěch na základní škole - hodnotí se průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1,00 .........................100 bodů              KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................. 0 bodů
 • Uchazeči budou přijímáni podle pořadí dosaženého při talentové zkoušce a za prospěch na ZŠ až do naplnění kapacity oboru
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.
 • Počet přijímaných žáků: 30


82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.
Talentová zkouška: viz termíny talentových zkoušek
Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro dívky i chlapce.
 • Talentová zkouška - 90%
 • Kresba tužkou nebo uhlem – zátiší (hodnotí se: vystižení proporcí, zachycení perspektivy, umístění do formátu, kresebný projev, kresebné rozlišení materiálu)
 • Prospěch na ZŠ – 10%
 • Prospěch na základní škole - hodnotí se průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1,00 .........................100 bodů                 KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................. 0 bodů
 • Uchazeči budou přijímáni podle pořadí dosaženého při talentové zkoušce a za prospěch na ZŠ až do naplnění kapacity oboru
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • Počet přijímaných žáků: 30


Studijní obory:
65-42-M/02 Cestovní ruch
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.

Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro chlapce i dívky.

1. kolo přijímacího řízení:

 • Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na ZŠ.
 • Přijímací zkoušky - 60%
 • Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - (učivo základní školy)
 • Prospěch na ZŠ – 40% ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku),
  • 1,00 .......................... 66 bodů                KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

2.kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů                 KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10
 • Počet přijímaných žáků: 35

63-41-M/02 Obchodní akademie
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro chlapce i dívky.

1. kolo přijímacího řízení

 • Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na ZŠ.
 • Přijímací zkoušky - 60%
 • Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - (učivo základní školy)
 • Prospěch na ZŠ – 40% ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku),
  • 1,00 .......................... 66 bodů              KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů              KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10
 • Počet přijímaných žáků: 30


II. STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Učební obory :
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor pouze pro chlapce.
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:
  • 1,00 …….......... 100 bodů                   KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,90 ......................0 bodů
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.
 • Počet přijímaných žáků: 50


23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • Bodové hodnocení průměrného prospěchu z přihlášky ke studiu:
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.
 • Počet přijímaných žáků: 50


28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.
 • Počet přijímaných žáků: 30

 

28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.
 • Počet přijímaných žáků: 1053-41-H/01 Ošetřovatel - pečovatel
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor je určen pro chlapce i dívky.
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.
 • Počet přijímaných žáků: 30


III. NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
64-41-L/51 Podnikání
Dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů
Kritéria přijetí:

 • Absolvování SOU
 • Studijní obor pro chlapce i dívky.

1. kolo přijímacího řízení

 • Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na SOU
 • Přijímací zkoušky - 60%
 • Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - (učivo základní školy)
 • Prospěch na SOU – 40% ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. ročníku a 1. pololetí 2. a 3. ročníku),
  • 1,00 .......................... 66 bodů              KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. ročníku a 1. pololetí 2. a 3. ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů              KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10
 • Počet přijímaných žáků: 40


64-41-L/51 Podnikání
Tříleté dálkové nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů
Kritéria přijetí:

 • Absolvování SOU
 • Studijní obor pro chlapce i dívky.

1. kolo přijímacího řízení

 • Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na SOU
 • Přijímací zkoušky - 60%
 • Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - (učivo základní školy)
 • Prospěch na SOU – 40% ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. ročníku a 1. pololetí 2. a 3. ročníku),
  • 1,00 .......................... 66 bodů             KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. ročníku a 1. pololetí 2. a 3. ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů               KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU)
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10
 • Počet přijímaných žáků: 40

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ CIZINCŮ

1. kolo přijímacího řízení

 • platí výše uvedená kritéria stanovená pro studijní nebo učební obory
 • Osobám, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky), se promíjí na žádost přijímací zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

V případě osob dle § 20 odst. 4 školského zákona, kterým je na žádost prominuta jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka.

V rámci daného ověření škola zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce, a to tak, že uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, a to po dobu nejvýše 15 minut.

Termín ověření rozhovorem znalosti českého jazyka bude sdělen uchazeči současně s pozvánkou k přijímací zkoušce.

 • uchazeč koná pouze jednotnou přijímací zkoušku z MATEMATIKY zadávanou CERMATEM

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • platí výše uvedená kritéria pro studijní nebo učební obory
 • ověřuje se znalost českého jazyka při řízeném rozhovoru s ředitelem školy a učitelem českého jazyka

 

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 384 822 150
ředitel: 384 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím