menu
Vyhledat

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

UMĚLECKÉ OBORY
82-41-M/13  Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Broušení a malba skla) 
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro chlapce i dívky 
 • počet přijímaných žáků: 20
 • přihlášky se podávají v termínu od 30. 11. 2023
 • talentová zkouška: 4. 1. 2024 a 5. 1. 2024 (uchazeč si vybere termín)

1. kolo přijímacího řízení

 • Uchazeči budou přijati na základě bodového ohodnocení průměrného prospěchu dosaženého na základní škole a na základě výsledků talentové zkoušky (dále TZ).
 • Celkem mohou uchazeči získat max. 200 bodů (100 bodů za TZ a 100 bodů za prospěch na ZŠ).
 • Váha TZ bude činit v celkovém výsledku 50%
 • Talentová zkouška zahrnuje kresbu tužkou nebo uhlem – zátiší (hodnotí se: vystižení proporcí, zachycení perspektivy, umístění do formátu, kresebný projev, kresebné rozlišení materiálu)
 • Prospěch na ZŠ - max. lze získat 100 bodů
 • Váha prospěchu ze ZŠ bude v celkovém výsledku činit 50% 
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)

Ø 1,00 .......................... 100 bodů 
Ø 3,00 .............................. 0 bodů 

 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ) 
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

2. kolo přijímacího řízení: 
Pokud není naplněna kapacita oboru, vyhlásí ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení (do 20. 5. 2024)

 • Přihlášky se podávají v termínu: do 24. 5. 2024
 • Termín talentové zkoušky: 
 • Výsledky budou zveřejněny: 21. 6. 2024
 • Uchazeči budou přijati na základě bodového ohodnocení průměrného prospěchu dosaženého na základní škole a na základě výsledků talentové zkoušky (dále TZ).
 • Celkem mohou uchazeči získat max. 200 bodů (100 bodů za TZ a 100 bodů za prospěch na ZŠ).
 • Váha TZ bude činit v celkovém výsledku 50%
 • Talentová zkouška zahrnuje kresbu tužkou nebo uhlem – zátiší (hodnotí se: vystižení proporcí, zachycení perspektivy, umístění do formátu, kresebný projev, kresebné rozlišení materiálu)
 • Prospěch na ZŠ - max. lze získat 100 bodů
 • Váha prospěchu ze ZŠ bude v celkovém výsledku činit 50% 
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)

Ø 1,00 .......................... 100 bodů 
Ø 3,00 .............................. 0 bodů 

 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ) 
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

82-41-M/07  Modelářství a návrhářství oděvů
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.

Kritéria přijetí:
Studijní obor pro chlapce i dívky 
počet přijímaných žáků: 22
přihlášky se podávají v termínu od 30. 11. 2023
talentová zkouška: 4. 1. 2024 a 5. 1. 2024 (uchazeč si vybere termín)

1. kolo přijímacího řízení

 • Uchazeči budou přijati na základě bodového ohodnocení průměrného prospěchu dosaženého na základní škole a na základě výsledků talentové zkoušky (dále TZ).
 • Celkem mohou uchazeči získat max. 200 bodů (100 bodů za TZ a 100 bodů za prospěch na ZŠ).
 • Váha TZ bude činit v celkovém výsledku 50%
 • Talentová zkouška zahrnuje kresbu tužkou nebo uhlem – zátiší (hodnotí se: vystižení proporcí, zachycení perspektivy, umístění do formátu, kresebný projev, kresebné rozlišení materiálu)
 • Prospěch na ZŠ - max. lze získat 100 bodů
 • Váha prospěchu ze ZŠ bude v celkovém výsledku činit 50% 
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)

Ø 1,00 .......................... 100 bodů 
Ø 3,00 .............................. 0 bodů 

 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ) 
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

2. kolo přijímacího řízení: 
Pokud není naplněna kapacita oboru, vyhlásí ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení (do 20. 5. 2024)

 • Přihlášky se podávají v termínu: do 24. 5. 2024
 • Termín talentové zkoušky: 
 • Výsledky budou zveřejněny: 21. 6. 2024
 • Uchazeči budou přijati na základě bodového ohodnocení průměrného prospěchu dosaženého na základní škole a na základě výsledků talentové zkoušky (dále TZ).
 • Celkem mohou uchazeči získat max. 200 bodů (100 bodů za TZ a 100 bodů za prospěch na ZŠ).
 • Váha TZ bude činit v celkovém výsledku 50%
 • Talentová zkouška zahrnuje kresbu tužkou nebo uhlem – zátiší (hodnotí se: vystižení proporcí, zachycení perspektivy, umístění do formátu, kresebný projev, kresebné rozlišení materiálu)
 • Prospěch na ZŠ - max. lze získat 100 bodů
 • Váha prospěchu ze ZŠ bude v celkovém výsledku činit 50% 
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)

Ø 1,00 .......................... 100 bodů 
Ø 3,00 .............................. 0 bodů 

 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ) 
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

STUDIJNÍ OBORY

65-42-M/02  Cestovní ruch 
čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro chlapce i dívky 
 • počet přijímaných žáků: 30
 • přihlášky se podávají v termínu od 1. února do 20. února 2024
 • 1. kolo přijímacího řízení:
 • Uchazeči budou přijati na základě bodového ohodnocení průměrného prospěchu dosaženého na základní škole a na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ).
 • Celkem mohou uchazeči získat max. 166 bodů (100 bodů za JPZ a 66 bodů za prospěch na ZŠ).
 • Váha JPZ bude činit v celkovém výsledku 60%
 • Jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM se budou konat formou písemných testů testu z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - testy jsou v rozsahu učiva základní školy
 • Prospěch na ZŠ - max. lze získat 66 bodů
 • Váha prospěchu ze ZŠ bude v celkovém výsledku činit 40% 
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)

Ø 1,00 .......................... 66 bodů 
Ø 3,00 ............................ 0 bodů 

 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk, zeměpis (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ) 
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • V přijímacím řízení musí uchazeč získat minimálně 10 bodů

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinec, na něž se opatření Lex Ukrajina vztahuje, má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

2. kolo přijímacího řízení: 
Pokud není naplněna kapacita oboru, vyhlásí ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení (do 20. 5. 2024)

 • Přihlášky se podávají v termínu: do 24. 5. 2024
 • Výsledky budou zveřejněny: 21. 6. 2024
 • Ve 2. kole přijímacího řízení se JPZ nekoná – počítají se výsledky z 1. kola
 • Celkem mohou uchazeči získat max. 166 bodů (100 bodů za JPZ a 66 bodů za prospěch na ZŠ).
 • Váha JPZ bude činit v celkovém výsledku 60%
 • Jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM se budou konat formou písemných testů testu z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - testy jsou v rozsahu učiva základní školy
 • Prospěch na ZŠ - max. lze získat 66 bodů
 • Váha prospěchu ze ZŠ bude v celkovém výsledku činit 40% 
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)

Ø 1,00 .......................... 66 bodů 
Ø 3,00 ............................ 0 bodů 

 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk, zeměpis (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ) 
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • V přijímacím řízení musí uchazeč získat minimálně 10 bodů

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinec, na něž se opatření Lex Ukrajina vztahuje, má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

3. kolo přijímacího řízení 
Pokud není naplněna kapacita oboru, vyhlásí ředitel školy další kolo přijímacího řízení

 • Termíny budou stanoveny
 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě bodového ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku –  POZOR!: nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)
 • Prospěch na ZŠ: max. lze získat počet bodů: 66

1,00 .......................... 66 bodů 
3,00 ............................ 0 bodů 

 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk, zeměpis (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ) 
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • V přijímacím řízení musí uchazeč získat minimálně 10 bodů

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.


63-41-M/02  Obchodní akademie 
čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou
Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro chlapce i dívky 
 • počet přijímaných žáků: 25
 • přihlášky se podávají v termínu od 1. února do 20. února 2024

1. kolo přijímacího řízení:

 • Uchazeči budou přijati na základě bodového ohodnocení průměrného prospěchu dosaženého na základní škole a na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ).
 • Celkem mohou uchazeči získat max. 166 bodů (100 bodů za JPZ a 66 bodů za prospěch na ZŠ).
 • Váha JPZ bude činit v celkovém výsledku 60%
 • Jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM se budou konat formou písemných testů testu z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - testy jsou v rozsahu učiva základní školy
 • Prospěch na ZŠ - max. lze získat 66 bodů
 • Váha prospěchu ze ZŠ bude v celkovém výsledku činit 40% 
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)

Ø 1,00 .......................... 66 bodů 
Ø 3,00 ............................ 0 bodů 

 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk, zeměpis (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ) 
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • V přijímacím řízení musí uchazeč získat minimálně 10 bodů

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinec, na něž se opatření Lex Ukrajina vztahuje, má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

2. kolo přijímacího řízení: 
Pokud není naplněna kapacita oboru, vyhlásí ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení (do 20. 5. 2024)

 • Přihlášky se podávají v termínu: do 24. 5. 2024
 • Výsledky budou zveřejněny: 21. 6. 2024
 • Ve 2. kole přijímacího řízení se JPZ nekoná – počítají se výsledky z 1. kola
 • Celkem mohou uchazeči získat max. 166 bodů (100 bodů za JPZ a 66 bodů za prospěch na ZŠ).
 • Váha JPZ bude činit v celkovém výsledku 60%
 • Jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM se budou konat formou písemných testů testu z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - testy jsou v rozsahu učiva základní školy
 • Prospěch na ZŠ - max. lze získat 66 bodů
 • Váha prospěchu ze ZŠ bude v celkovém výsledku činit 40% 
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)

Ø 1,00 .......................... 66 bodů 
Ø 3,00 ............................ 0 bodů 

 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk, zeměpis (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ) 
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • V přijímacím řízení musí uchazeč získat minimálně 10 bodů

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinec, na něž se opatření Lex Ukrajina vztahuje, má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

3. kolo přijímacího řízení 
Pokud není naplněna kapacita oboru, vyhlásí ředitel školy další kolo přijímacího řízení

 • Termíny budou stanoveny
 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě bodového ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku –  POZOR!: nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)
 • Prospěch na ZŠ: max. lze získat počet bodů: 66

1,00 .......................... 66 bodů 
3,00 ............................ 0 bodů 

 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk, zeměpis (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ) 
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • V přijímacím řízení musí uchazeč získat minimálně 10 bodů

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

UČEBNÍ OBORY

41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů 
tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou zkouškou (střední vzdělání s výučním listem)
Kritéria přijetí:

 • splnění povinné školní docházky.
 • učební obor pouze pro chlapce
 • počet přijímaných žáků: 30
 • přihlášky se podávají v termínu od 1. února do 20. února 2024

1. kolo přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná
 • Přijetí uchazeče se řídí pořadím podle bodového ohodnocení průměrného prospěchu až do naplnění stavu
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)
 • Uchazeč může získat max. 100 bodů
 • V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:

Ø 1,00 …….......... 100 bodů                   
Ø 3,90 ......................0 bodů

 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

2. kolo přijímacího řízení: 
Pokud není naplněna kapacita oboru, vyhlásí ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení (do 20. 5. 2024)

 • Přihlášky se podávají v termínu: do 24. 5. 2024
 • Výsledky budou zveřejněny: 21. 6. 2024
 • Přijímací zkouška se nekoná
 • Přijetí uchazeče se řídí pořadím podle bodového ohodnocení průměrného prospěchu až do naplnění stavu
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)
 • Uchazeč může získat max. 100 bodů
 • V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:

Ø 1,00 …….......... 100 bodů                   
Ø 3,90 ......................0 bodů

 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel 
tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou zkouškou (střední vzdělání s výučním listem)
Kritéria přijetí:

 • splnění povinné školní docházky.
 • učební obor pro chlapce i dívky
 • počet přijímaných žáků: 24
 • přihlášky se podávají v termínu od 1. února do 20. února 2024

1. kolo přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná
 • Přijetí uchazeče se řídí pořadím podle bodového ohodnocení průměrného prospěchu až do naplnění stavu
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)
 • Uchazeč může získat max. 100 bodů
 • V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:

Ø 1,00 …….......... 100 bodů                   
Ø 3,90 ......................0 bodů

 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

2. kolo přijímacího řízení: 
Pokud není naplněna kapacita oboru, vyhlásí ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení (do 20. 5. 2024)

 • Přihlášky se podávají v termínu: do 24. 5. 2024
 • Výsledky budou zveřejněny: 21. 6. 2024
 • Přijímací zkouška se nekoná
 • Přijetí uchazeče se řídí pořadím podle bodového ohodnocení průměrného prospěchu až do naplnění stavu
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)
 • Uchazeč může získat max. 100 bodů
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:

Ø 1,00 …….......... 100 bodů                   
Ø 3,90 ......................0 bodů

 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.


53-41-H/01  Ošetřovatel - pečovatel 
tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou zkouškou (střední vzdělání s výučním listem)
Kritéria přijetí:

 • splnění povinné školní docházky.
 • učební obor pro chlapce i dívky
 • počet přijímaných žáků: 20
 • přihlášky se podávají v termínu od 1. února do 20. února 2024

1. kolo přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná
 • Přijetí uchazeče se řídí pořadím podle bodového ohodnocení průměrného prospěchu až do naplnění stavu
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)
 • Uchazeč může získat max. 100 bodů
 • V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:

Ø 1,00 …….......... 100 bodů                   
Ø 3,90 ......................0 bodů

 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

2. kolo přijímacího řízení: 
Pokud není naplněna kapacita oboru, vyhlásí ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení (do 20. 5. 2024)

 • Přihlášky se podávají v termínu: do 24. 5. 2024
 • Výsledky budou zveřejněny: 21. 6. 2024
 • Přijímací zkouška se nekoná
 • Přijetí uchazeče se řídí pořadím podle bodového ohodnocení průměrného prospěchu až do naplnění stavu
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)
 • Uchazeč může získat max. 100 bodů
 • V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:

Ø 1,00 …….......... 100 bodů                   
Ø 3,90 ......................0 bodů

 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

64-41-L/51  Podnikání 
dvouleté denní studium pro absolventy tříletých učebních oborů
Kritéria přijetí:

 • absolvování SOU
 • studijní obor pro chlapce i dívky 
 • počet přijímaných žáků: 30
 • přihlášky se podávají v termínu od 1. února do 20. února 2024

1. kolo přijímacího řízení:

 • Uchazeči budou přijati na základě bodového ohodnocení průměrného prospěchu dosaženého na SOU a na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ).
 • Celkem mohou uchazeči získat max. 166 bodů (100 bodů za JPZ a 66 bodů za prospěch na SOU).
 • Váha JPZ bude činit v celkovém výsledku 60%
 • Jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM se budou konat formou písemných testů testu z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - testy jsou v rozsahu učiva základní školy
 • Prospěch na SOU - max. lze získat 66 bodů
 • Váha prospěchu ze ZŠ bude v celkovém výsledku činit 40% 
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku) –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)

Ø 1,00 .......................... 66 bodů 
Ø 3,00 ............................ 0 bodů 

 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU) 
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • V přijímacím řízení musí uchazeč získat minimálně 10 bodů

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinec, na něž se opatření Lex Ukrajina vztahuje, má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

2. kolo přijímacího řízení: 
Pokud není naplněna kapacita oboru, vyhlásí ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení (do 20. 5. 2024)

 • Přihlášky se podávají v termínu: do 24. 5. 2024
 • Výsledky budou zveřejněny: 21. 6. 2024
 • Ve 2. kole přijímacího řízení se JPZ nekoná – počítají se výsledky z 1. kola
 • Celkem mohou uchazeči získat max. 166 bodů (100 bodů za JPZ a 66 bodů za prospěch na SOU).
 • Váha JPZ bude činit v celkovém výsledku 60%
 • Jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM se budou konat formou písemných testů testu z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - testy jsou v rozsahu učiva základní školy
 • Prospěch na SOU - max. lze získat 66 bodů
 • Váha prospěchu ze ZŠ bude v celkovém výsledku činit 40% 
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku) –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)

Ø 1,00 .......................... 66 bodů 
Ø 3,00 ............................ 0 bodů 

 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU) 
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • V přijímacím řízení musí uchazeč získat minimálně 10 bodů

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinec, na něž se opatření Lex Ukrajina vztahuje, má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.

3. kolo přijímacího řízení 
Pokud není naplněna kapacita oboru, vyhlásí ředitel školy další kolo přijímacího řízení

 • Termíny budou stanoveny
 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě bodového ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku) –  POZOR!!! nelze hodnotit průměrný prospěch za 2. pololetí šk. roku 2019/2020)
 • Prospěch na SOU: max. lze získat počet bodů: 66

1,00 .......................... 66 bodů 
3,00 ............................ 0 bodů 

 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU) 
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, převede škola slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení
 • V přijímacím řízení musí uchazeč získat minimálně 10 bodů

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

 • Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem. Cizinci (UA) musí předložit doklad o dočasné ochraně dle zákona 67/2022 Sb.


64-41-L/51  Podnikání 
tříleté dálkové studium pro absolventy tříletých učebních oborů
Kritéria přijetí:

 • absolvování SOU
 • studijní obor pro chlapce i dívky 
 • počet přijímaných žáků: 30
 • přihlášky se podávají v termínu od 1. února do 20. února 2024

1. kolo přijímacího řízení:

 • Uchazeči budou přijati na základě bodového ohodnocení průměrného prospěchu dosaženého na SOU a na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ).
 • Celkem mohou uchazeči získat max. 166 bodů (100 bodů za JPZ a 66 bodů za prospě

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout