menu
Vyhledat

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,
Třeboň, Vrchlického 567, 379 01 TŘEBOŇ


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2023/2024
(kritéria)


I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Studijní obory umělecké :
82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Broušení a malba skla) 
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.
Talentová zkouška:  viz termíny talentových zkoušek
Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro dívky i chlapce; počet přijímaných žáků: 20
 • Kresba tužkou nebo uhlem – zátiší (hodnotí se: vystižení proporcí, zachycení perspektivy, umístění do formátu, kresebný projev, kresebné rozlišení materiálu)
 • Prospěch na základní škole - hodnotí se průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1,00 .........................100 bodů              KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................. 0 bodů
 • Uchazeči budou přijímáni podle pořadí dosaženého při talentové zkoušce a za prospěch na ZŠ až do naplnění kapacity oboru
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.
Talentová zkouška: viz termíny talentových zkoušek
Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro dívky i chlapce; počet přijímaných žáků: 20
 • Kresba tužkou nebo uhlem – zátiší (hodnotí se: vystižení proporcí, zachycení perspektivy, umístění do formátu, kresebný projev, kresebné rozlišení materiálu)
 • Prospěch na základní škole - hodnotí se průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1,00 .........................100 bodů                 KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................. 0 bodů
 • Uchazeči budou přijímáni podle pořadí dosaženého při talentové zkoušce a za prospěch na ZŠ až do naplnění kapacity oboru
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)

Studijní obory:
65-42-M/02 Cestovní ruch
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.

Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro chlapce i dívky. počet přijímaných žáků: 30

1. kolo přijímacího řízení:

 • Uchazeči budou přijati na základě bodového odhodnocení průměrného prospěchu dosaženého na základní škole
 • Přijímací zkouška - 60%
 • Jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM se budou konat formou didatktického testu z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - testy jsou v rozsahu učiva základní školy
 • Prospěch na ZŠ - 40% ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku),
  • 1,00 .......................... 66 bodů                KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, budou hodnocena poslední pololetí, kde je hodnocení známkami uvedeno.
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

2.kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů                 KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, budou hodnocena poslední pololetí, kde je hodnocení známkami uvedeno.
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

63-41-M/02 Obchodní akademie
Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Studijní obor pro chlapce i dívky; počet přijímaných žáků: 25

1. kolo přijímacího řízení

 • Uchazeči budou přijati na základě bodového odhodnocení průměrného prospěchu dosaženého na základní škole
 • Přijímací zkouška - 60%
 • Jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM se budou konat formou didatktického testu z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - rozsah učiva základní školy
 • Prospěch na ZŠ - 40% ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ
 • Bodové ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku),
  • ​1,00 .......................... 66 bodů              KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, budou hodnocena poslední pololetí, kde je hodnocení známkami uvedeno.
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů              KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, budou hodnocena poslední pololetí, kde je hodnocení známkami uvedeno
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10


II. STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Učební obory :
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor pouze pro chlapce; počet přijímaných žáků: 30
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • v případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, budou hodnocena poslední pololetí, kde je hodnocení známkami uvedeno
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:
  • 1,00 …….......... 100 bodů                   KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,90 ......................0 bodů
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor je určen pro chlapce i dívky; počet přijímaných žáků: 20
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • v případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, budou hodnocena poslední pololetí, kde je hodnocení známkami uvedeno
 • Bodové hodnocení průměrného prospěchu z přihlášky ke studiu:
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor je určen pro chlapce i dívky; počet přijímaných žáků: 30
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • v případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, budou hodnocena poslední pololetí, kde je hodnocení známkami uvedeno
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor je určen pro chlapce i dívky; počet přijímaných žáků: 10
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • v případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, budou hodnocena poslední pololetí, kde je hodnocení známkami uvedeno
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

53-41-H/01 Ošetřovatel - pečovatel
Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou.
Kritéria přijetí:

 • Splnění povinné školní docházky.
 • Učební obor je určen pro chlapce i dívky; počet přijímaných žáků: 20
 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
 • Hodnocení průměrného prospěchu za:
  • 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
  • 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
 • v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z praktické výuky za uvedená pololetí
 • v případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, budou hodnocena poslední pololetí, kde je hodnocení známkami uvedeno
 • Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:
 • Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.


III. NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
64-41-L/51 Podnikání
Dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů
Kritéria přijetí:

 • Absolvování SOU
 • Studijní obor pro chlapce i dívky; počet přijímaných žáků: 30

1. kolo přijímacího řízení

 • Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na SOU
 • Přijímací zkouška - 60%
 • Jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM se budou konat formou didatktického testu z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - rozsah učiva základní školy
 • Prospěch na SOU - 40% ohodnocení průměrného prospěchu na SOU
 • ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů              KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU)
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, budou hodnocena poslední pololetí, kde je hodnocení známkami uvedeno
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů              KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU)
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, budou hodnocena poslední pololetí, kde je hodnocení známkami uvedeno
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

64-41-L/51 Podnikání
Tříleté dálkové nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů
Kritéria přijetí:

 • Absolvování SOU
 • Studijní obor pro chlapce i dívky; počet přijímaných žáků: 30

1. kolo přijímacího řízení

 • Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na SOU
 • Přijímací zkouška - 60%
 • Jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM se budou konat formou didatktického testu z českého jazyka (max.. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů) - rozsah učiva základní školy
 • Prospěch na SOU - 40% ohodnocení průměrného prospěchu na SOU
 • ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů             KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU)
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, budou hodnocena poslední pololetí, kde je hodnocení známkami uvedeno
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného prospěchu na SOU (2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku)
  • 1,00 .......................... 66 bodů               KALKULÁTOR počtu bodů
  • 3,00 ............................ 0 bodů
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku SOU)
 • V případě, že jedno z uvedených pololetí není hodnoceno známkami, ale slovně, budou hodnocena poslední pololetí, kde je hodnocení známkami uvedeno
 • minimální počet bodů dosažených v přijímacím řízení: 10

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ CIZINCŮ

1. kolo přijímacího řízení

 • platí výše uvedená kritéria stanovená pro studijní nebo učební obory
 • přijímací zkouška z českého jazyka se nekoná - znalost ČJ se ověřuje při řízeném rozhovoru před tříčlennou zkušební komisí 
 • dle § 5a zák. č. 67/2022 Sb. (LEX UKRAJINA) se promijí zkoušky z ČJ

2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 • platí výše uvedená kritéria pro studijní nebo učební obory
 • ověřuje se znalost českého jazyka při řízeném rozhovoru s ředitelem školy a učitelem českého jazyka

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout