menu
Vyhledat

Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01

Tříletý učební obor Mechanik opravář motorových vozidel připravuje žáky pro dílenskou praxi v autoservisech velkého, středního i drobného charakteru. Struktura výuky zajišťuje odbornost především v oblastech konstrukce a technologie oprav spalovacích motorů a ostatních skupin motorových vozidel, svařování v ochranné atmosféře CO2, strojního i ručního obrábění, klempířských  prací a práce s plasty.

Podmínky přijetí:

 • úspěšné ukončení ZŠ
 • doporučení lékaře pro zvolený obor

Organizace výuky:

Ve všech ročnících se střídá jeden týden praktické výuky s teoretickou výukou probíhající ve škole vybavené moderní didaktickou technikou a učebními pomůckami. Praktická výuka probíhá v dílnách a na smluvně vybraných odborných pracovištích.


Dovednosti a osvědčení absolventa oboru:

 • výuční list v oboru mechanik opravář motorových vozidel
 • svářečský průkaz
 • řidičský průkaz B, C
 • profesní průkaz - 140hod
 • specializované práce s využitím moderní diagnostické techniky
 • základy klempířství a práce s plasty

Vyučované předměty:

Všeobecně vzdělávací předměty:

 • český jazyk,
 • anglický nebo německý jazyk,
 • občanská  nauka,
 • matematika,
 • fyzika,
 • biologie a ekologie,
 • tělesná výchova,
 • informační technologie,
 • ekonomika

Odborné předměty:

 • technické kreslení,
 • základy strojnictví,
 • opravárenství a diagnostika,
 • elektrotechnika,
 • automobily,
 • odborný výcvik

Možnost dalšího studia:

Po vyučení je možno pokračovat na 2letém denním nebo 3letém dálkovém nástavbovém studiu v oboru Podnikání. Při denní formě studia náleží rodičům všechny dosavadní sociální dávky a žákům zůstávají všechny výhody (stravování, ubytování). Po úspěšném absolvování studia mají absolventi možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Ubytování:

Pro žáky, kteří nemohou nebo nechtějí dojíždět, je zajištěno ubytování na domově mládeže. Žáci mají  k dispozici dvou a třílůžkové pokoje, klubovny, posilovnu, tělocvičny i počítačovou místnost. Poplatek za ubytování, 800 Kč měsíčně, hradí rodiče.

Stravování:

 • snídaně + svačina: 20,- Kč
 • oběd: 29,- Kč
 • večeře: 24,- Kč

 

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout