menu
Vyhledat

Školská rada

Rada Jihočeského kraje dne 21. 12. 2017 usnesením č. 1422/2017/RK-30 vzala na vědomí výsledky voleb do dvou třetin školské rady OA, SOŠ a SOU Třeboň, Vrchlického 567 a v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele ke dni 1. 1. 2018.

Stanovený počet členů školské rady: 6

Složení školské rady ke dni 1. 1. 2018:

 • za pedagogické pracovníky školy
  • Mgr. Ivana Klestilová
  • Petr Mazur
 • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty
  • Ing. Monika Hrabalová
  • František Kliment
 • za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován
  • Zdeněk Mráz
  • Ing. František Korda

 

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout