menu
Vyhledat

Maturitní zkoušky - PODZIM 2023

Termíny maturitních zkoušek 

SČ MZ - DIDAKTICKÉ TESTY:   4. - 6. 9. 2023 (viz. ZKUŠEBNÍ SCHÉMA)

PROFILOVÉ ZKOUŠKY: 

Třída 4CR - Cestovní ruch

Třída 4MN - Modelářství a návrhářství oděvů

 • Písemná práce: AJ: 6. 9. 2023
 • Praktická MZ:  28. 8. - 1. 9. 2023
 • Ústní zkouška:  11. 9. 2023           Harmonogram ústních zkoušek

Třída 2.N - obor: Podnikání

 • Písemná práce:   1. 9. 2023
 • Praktická zkouška: 
 • Ústní zkouška:   14. 9. 2023 

Třída 3.D - obor: Podnikání

 • Písemná práce:    1. 9. 2023
 • Praktická zkouška:   
 • Ústní zkouška:     14. 9. 2023

Třída 4.M - obor: Obchodní akademie

 • Písemná práce:    1. 9. 2023
 • Praktická zkouška:   
 • Ústní zkouška:     14. 9. 2023

Třída 4.MU - obor: Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

 • Písemná práce:    1. 9. 2023
 • Praktická zkouška:   
 • Ústní zkouška:     14. 9. 2023

                

Povinné zkoušky SČ MZ a profilové zkoušky (PZ)

CESTOVNÍ RUCH


MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ


PODNIKÁNÍ


OBCHODNÍ AKADEMIE


VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ


Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může ředitel školy povolit také u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2023. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2023.

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout