menu
Vyhledat

Zlatá Koruna, Český Krumlov a Holašovice 2018

Ve středu 17. října 2018 navštívili studenti prvního a druhého ročníku oboru Cestovní ruch klášter Zlatá Koruna, město Český Krumlov a vesničku Holašovice. Tematicky tato exkurze doplňovala učivo zejména dvou předmětů – Dějin kultury a Zeměpisu cestovního ruchu.

Prohlídka kláštera ve Zlaté Koruně byla spojena s didaktickým programem Zlatokorunský Orbis Pictus. Během prohlídky kláštera (interiérem i exteriérem) se studenti seznámili s každodenním životem mnichů v cisterciáckém klášteře, jejich povinnostmi a chodem kláštera. Učili se vnímat jednotlivé architektonické detaily, dozvěděli se o památných stromech, o pokroku v řemeslech a pěstování plodin, které cisterciáci v Čechách šířili. Po celou dobu prohlídky studenti vyplňovali úkoly dle pracovního listu.

V Českém Krumlově si studenti prohlédli historické centrum města (exteriéry státního zámku Český Krumlov, náměstí a interiér kostela svatého Víta).

Návštěva Holašovic byla spojena s prohlídkou historického centra zapsaného do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, protože představují unikátní dochovaný soubor hospodářských usedlostí stavebně a výtvarně upravených v průběhu 19. století do takzvaného selského baroka.

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout