menu
Vyhledat

Vánoční charitativní prodej perníčku v naší škole

S blížícím se časem vánočním se v mnohých lidech probudí chuť pomáhat a konat krapet více dobra než během roku. Tato touha se ve studentech třetího ročníku oboru cestovní ruch proměnila v charitativní prodej perníčků a vánočního punče studentům a učitelům naší školy v Táboritské ulici.
Společně s třídním učitelem, který přišel s nápadem tuto akci zorganizovat, si všichni studenti spravedlivě rozdělili přípravu celé akce a každý přidal ruku k dílu. Čtyři studenti si vzali na starost nejdůležitější část, a tou byla výroba samotných perníčků, které upekli doma.
Následující den se v odpoledních hodinách celá třída věnovala zdobení perníčků ve školní kuchyňce. Během této aktivity rozhodovali o tom, komu bude výtěžek z prodeje věnován, a nakonec se shodli podpořit vybranými penězi Autis Centrum o.p.s. v Českých Budějovicích. K tomuto rozhodnutí je inspiroval bývalý kantor školy, rodilý mluvčí z Anglie, Peter Dunn, který studentům se zdobením perníčků pomáhal. Během aktivity se studenti dozvěděli množství zajímavostí o anglických vánočních zvycích a mimo jiné také o činnosti zmiňovaného pečovatelského centra pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra.
Samotný prodej perníčků se konal 19. 12. 2023 během velké přestávky v budově školy. K perníčkům, ať už zabaleným nebo pouze položeným na ubrousek, studenti připravili tradiční vánoční punč, který k svátkům neodmyslitelně patří a který dodal celé akci tu správnou atmosféru. Většina studentů a učitelů školy nápad ocenila a přišla si perníček či punč zakoupit. Ti, kteří neměli chuť, měli možnost přispět do kasičky. Kvůli omezenému času dvacetiminutové přestávky se prodej punče opakoval i další desetiminutovou přestávku a zbylé perníčky byly nabízeny také na školní vánoční besídce v pátek 22.12.2023.
Díky společnému úsilí všech zúčastněných, ochotě kupujících a štědrosti dárců se podařilo vybrat částku 4000,- Kč, které byla následně převedena na transparentní účet pečovatelského centra.
Všem, kteří se podíleli na této akci, děkujeme.
Studenti 3CR spolu s třídním učitelem.

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 389 822 150
ředitel: 389 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout