menu
Vyhledat
Nacházíte se zde: 2MN

E-studium v době uzavření školy 2MN

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
- vypracovat poznámky učebnice str. 71 - Tvorba a schvalování zákonů (legislativní proces) – uč. ZSV 2. díl
str. 54-55 – Politická participace a pluralita

Během měsíce března jsou studenti povinni zaslat mi vypracovaný referát/prezentaci na e-mail: jhavlova@sostrebon.cz!!

K prověrce po nástupu do školy si studenti 2.MN nastudují učební látku na str. 46-47, 64-65, 66-67, 68-69 (uč. ZSV 2.).
+ Významné dny, státní svátky v ČR, státní symboly – viz: poznámky v sešitech.

NOVÉ ZADÁNÍ: výpisky ze str. 55 – občanská společnost.

Na webových stránkách festivalu dokumentárních filmů Jeden svět www.jsns.cz kliknete na Lekce, zadáte Hledat podle abecedy – pod písmenem H najdete dokument „Holka z Instagramu“. Po zhlédnutí filmu zašlete svůj názor na používání sociálních sítí (výhody X rizika) na e-mail jhavlova@sostrebon.cz do 8. 4. 2020.

Zapište si poznámky k tématu „Politická participace a pluralita“ – viz: příloha a str. 58 v uč. ZSV 2 (politické strany a politické spektrum).
userfiles/7 politická participace a pluralita.pdf

Občanská společnost – zapíšete si poznámky z učebního materiálu – slide č. 6, 7, 8. Na internetu vyhledejte informace o některé společenské organizaci a charakterizujte její program. Úkol vypracujte samostatně nebo ve dvojici a zašlete jej do 22. 4.  userfiles/VY_INOVACE_32_OS8.ppt

Zapište si poznámky k tématu Politické ideologie – v uč. PEK 2. na str. 56 -57.

Zapište si poznámky k tématu: Politický extremismus – str. 63 – učebnice ZSV 2.díl.

 Uveďte projevy politického extremismu v historii nebo v současnosti. Úkol vypracujte samostatně nebo ve dvojici a zašlete do 15. 5. 

Zapište si poznámky k tématu: Volby v ČR – v uč. ZSV 2. na str. 73. (do 22. 5.)

 Zapište si poznámky k tématu: Státní správa a samospráva v ČR – v uč. ZSV 2. na str. 74 – 75. (do 29. 5.)

Samospráva – krajské a obecní úřady. V přiloženém digitálním učebním materiálu si prostudujte práva a povinnosti občanů, povinnosti starosty a radních. Na internetu vyhledejte informace o peticích, které sepsali občané v místě Vašeho bydliště nebo v jiném městě ČR. Úkol zašlete do 5. 6. na mail: jhavlova@sostrebon.cz
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/127585

Poslanecká sněmovna – virtuální prohlídka – podívejte se na 2 videa. Legislativní proces (vyplňte on-line test).
Poslanecká sněmovna – virtuální prohlídka 14. 5. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=BoD7u-h6V2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zVmtvT-j-7g&feature=emb_title
Legislativní proces (on-line test) do 12. 6. !!!!
https://sites.google.com/view/snemovnaprovzdelani/zkusebni_testy/test_legislativni_proces

 

NĚMECKÝ JAZYK
Učebnice str. 31,32,33
Pracovní sešit 144-149 –
Na základě těchto cvičení test po návratu do školy (předtím si samozřejmě výsledky zkontrolujeme)
Pokud jste si zapomněli sešit ve škole, poproste někoho ze spolužáků, ať vám stránky vyfotí na mobil, nechte si je vytisknout, pokud to nelze, napíšete cvičení v ruce

Vypracovaná cvičení 144-149 mi pošlete naskenovaná/vyfocená na mail – ruzena.kaninska@seznam.cz, a to do pátku 20. března

Pro zájemce – Bücherwurm – viz příloha, čtete text 5 minut – vyberete si sami stránky, které chcete číst a procvičujete si výslovnost, přednes, práci s hlasem, tempem … atd. po návratu do školy bude uveden termín, kdy soutěž proběhne

userfiles/Kat IV Eine Kerze für Herrn Spieker(1).pdf

- zadání úkolů do 20. 4. najjdete v odkazu     userfiles/2mn-nj-do 20dubna.doc    userfiles/2mn-nj-klic do 20_4(1).zip

- ČASOVÁNÍ SLOVES - cvičení do 15. 5. a řešení části C v odkazech     userfiles/2mn-nj-do 15_5.doc   userfiles/2mn-nj-reseni casti C.doc

POSLEDNÍ ÚKOLY - Do 12.6. vyplňte všechny tři strany userfiles/2mn-nj-scan-do 12_6.pdf
6/3 – vyplňujete pouze název předmětu, příští rok využijeme na procvičování 4. pádu
5/1 – poskládáte na základě písmen a obrázku slovo – máte uveden vzor
Test zu Lektion 5 - vyplnit

Výsledky Vám pošlu pak během 15. 6.
Kdo si nemůže vytisknout, stačí označit číslo listu a pak vedle čísla úkolu napsat odpověď v ruce

 


 ANGLICKÝ JAZYK
- postupujte dle zadání (viz. odkaz níúkolže)
userfiles/AJ(1).zip

DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY
- v odkazu níže máte materiály k prostudování, po koronavirových prázdninách bude testík
userfiles/DVK2MN.zip

- nové materiály ke studiu najdete v odkazu    userfiles/DVK 2MN.doc

Předpokládám, že baroko a rokoko již máte v sešitě i v hlavě, tak něco dalšího k prostudování. Opět poznámky do sešitu. V učebnici najdete tuto látku na straně 117 – 122
Zadané úkoly – seminární práce – odešlete nejpozději do konce příštího týdne.
Nové úkoly. Do sešitu odpovědět na otázky za kapitolami v učebnici ze str. 97, 98, 100, 103, 111, 113, 116. Časový harmonogram je do konce dubna.

Nové zadání úkolů:
Poznámky do sešitu z učebnice ze stránky 122 do stránky 128. Prosím ofocené zašlete jako minulé úkoly. Nejlépe do e-mailu. Kdo mi ještě neposlal, nechť tak co nejrychleji učiní.
Vypracované otázky za každou kapitolou do str. 128.
Časový rozvrh je do 25. 5. 2020

Poznámky z REALISMU – str. 128 – 133, odpovědi na otázky v textu.
Odeslat do 15. 6. 2020. Prosím jen na e-mail: jrerabkova@seznam.cz

ODĚVNÍ TECHNOLOGIE
- postupujte dle instrukcí (viz. odkaz níže)
userfiles/OTE 2 MN.zip

- instrukce 24. - 31. 3. v odkazu níže
userfiles/TEC_ týden 24_-31_3_2020.zip

- instrukce ke studiu pro týden 1. - 7. 4. v odkazu níže
userfiles/TEC 2MN, týden 1_-7_4.zip

- instrukce ke studiu pro týden 8. - 17. 4. v odkazu    userfiles/TEC, týden 8_-17_4(1).zip

- instrukce ke studiu pro období 20. 4. - 7. 5. v odkazu   userfiles/TEC 20_ 4_ - 7_ 5.zip

- instrukce ke studiu pro období 11. 5. - 5. 6. v odkazu   userfiles/Instrukce TEC 11_5_-5_6.doc

- instrukce ke studiu pro období 8. - 19. 6. v odkazu   userfiles/Instrukce TEC 8_6-19_6_.doc

TEXTILNÍ MATERIÁLY
- postupujte dle instrukcí (viz. odkaz níže)
userfiles/TEM 2 MN.zip

- instrukce 24. - 31. 3. v odkazu níže
userfiles/TEM, týden 24_-31_3_2020.zip

- instrukce 1. - 7. 4. v odkazu níže
userfiles/TEM, týden 1_-7_4.zip

- instrukce ke studiu pro týden 8. - 17. 4. v odkazu    userfiles/TEM, týden 8_-17_4.zip

- instrukce ke studiu pro období 20. 4. - 7. 5. v odkazu  userfiles/TEM 20_ 4_ - 7_ 5.zip

- instrukce ke studiu pro období 11. 5. - 5. 6. v odkazu   userfiles/TEM 11_5_-5_6.zip

- instrukce ke studiu pro období 8. - 19. 6. v odkazu  userfiles/TEM 8_6_-19_6.zip

ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE
Nauka o slovní zásobě
Slovo a jeho význam – s. 38 Mnohoznačnost, homonyma, synonyma, antonyma
Vrstvy slovní zásoby – s. 39
Změny slovní zásoby – s.40/41
+projít cvičení z českého jazyka v kostce – s.28/31, vrstvy sl. zásoby s.32/33
Následující cvičení vypracovat a zaslat:
1,3,4/s.28       4/s.29        4,5/s.29 (synonyma)         14,16,17,18/s.30
1,2 (4slova)/s.30
Vše prosím odevzdat naskenované, vyfocené přes mobil, či vypsané do wordu/na papír do PÁ 20. 3. 2020. Úkoly a jakékoli dotazy prosím zasílejte kdykoliv na adresu: vkrizova@sostrebon.cz

Slovníky s. 42 – poznámky
+ cvičení z českého jazyka v kostce
Vrstvy sl. zásoby 1,5,7,8 /s. 32         13,15/s.32        20/s.33
Obohacování sl. zásoby – s. 33        1,2/s.33       6/s.35        13/s.36
Změny sl. významu
5/s.34         1,6/s.35        13/s.36

Vše prosím odevzdat naskenované, vyfocené přes mobil, či vypsané do wordu/na papír do PO 30. 3. 2020. Úkoly a jakékoli dotazy prosím zasílejte kdykoliv na adresu: vkrizova@sostrebon.cz

Nauka o tvoření slov
s.43/44 Úvod + struktura slova
+ cvičení naskenovaný materiál      userfiles/Scan_20200330_144758.pdf
Vše prosím odevzdat naskenované, vyfocené přes mobil, či vypsané do wordu/na papír do Po 6. 4. 2020. Úkoly a jakékoli dotazy prosím zasílejte kdykoliv na adresu: vkrizova@sostrebon.cz

Nauka o tvoření slov
Základní způsoby tvoření slov, Odvozování, Skládání, Zkracování
+cvičení z čes. jazyka s.37/1 – 5 (v úvodu) + 1/s.37 + 9,10,16/s.38
Vše prosím odevzdat naskenované, vyfocené přes mobil, či vypsané do wordu/na papír do PA 17. 4. 2020. Úkoly a jakékoli dotazy prosím zasílejte kdykoliv na adresu: vkrizova@sostrebon.cz

- naskenovaný materiál a úkoly do 24. 4. v odkazu  userfiles/CEJ do 24_ 4.zip

Procvičování učiva – slovní zásoba, stavba slova
Materiál - classroom
Vše prosím odevzdat naskenované, vyfocené přes mobil, či vypsané do wordu/na papír do Po 4. 5. 2020. Úkoly a jakékoli dotazy prosím zasílejte kdykoliv na adresu: vkrizova@sostrebon.cz

- Úřední dopis, administrativní styl - pokyny a studijní materiál do 22. 5. v odkazu  userfiles/CEJ do 22_ 5.zip

-opakování učiva – význam slov, tvoření slov, stavba slova
-test classroom 

LITERATURA A KULTURA
Literatura v období realismu
Poznámky dle učebnice pokračovat – Maupassant, Zola s.100/101
Rusko: N. V. Gogol – s. 102/103, L. N. Tolstoj – s. 109
Čítanka: s. 59 E. Grandetová + úkol 1, s. 60 Paní Bovaryová + úkoly 1,2,4 + 5 (rozlište řeč postav, autora, vnitřní monolog)
s. 61 – Zabiják + úkoly 1-4,7,8

Vše prosím odevzdat naskenované, vyfocené přes mobil, či vypsané do wordu/na papír do PÁ 20. 3. 2020. Úkoly a jakékoli dotazy prosím zasílejte kdykoliv na adresu: vkrizova@sostrebon.cz

Ruská literatura
A. P. Čechov s.106/107
I. S. Turgeněv s.108
F. M. Dostojevskij s.104/105
Čítanka:
s.66 – úkoly 1,2 s.68/71 – úkoly 1,2/s.70 úkoly 1,3/s.71
s.76/78 – úkoly 1,2/s.78

Vše prosím odevzdat naskenované, vyfocené přes mobil, či vypsané do wordu/na papír do PO 30. 3. 2020. Úkoly a jakékoli dotazy prosím zasílejte kdykoliv na adresu: vkrizova@sostrebon.cz

Realistická literatura – dokončení
Sestry Brontëovy – s.111; H. Ibsen + H. Sienkiewicz s.112; M. Twain + J. London s.113
Čítanka H. Ibsen – s.78/79 úkoly za textem
Napište charakteristiku postavy období realismu – na základě četby či zhlédnutí filmu (250 slov)
Vše prosím odevzdat naskenované, vyfocené přes mobil, či vypsané do wordu/na papír do ST 8. 4. 2020. Úkoly a jakékoli dotazy prosím zasílejte kdykoliv na adresu: vkrizova@sostrebon.cz

Česká literatura 2. pol. 19. století
Úvod – poznámky učebnice s.7 6/77
Májovci – charakteristika skupiny
J. Neruda – s. 78/79 + doplnit dle čítanky charakteristika bás. sbírek + četba Povídky malostranské
V. Hálek – S. 80 + doplnit dle čítanky
čítanka – s. 80/96 – pročíst ukázky
s. 82 – úkoly za texty
s. 86 – úkoly za texty
s. 89 – úkoly za texty
Vše prosím odevzdat naskenované, vyfocené přes mobil, či vypsané do wordu/na papír do Pa 17. 4. 2020. Úkoly a jakékoli dotazy prosím zasílejte kdykoliv na adresu: vkrizova@sostrebon.cz

- naskenovaný materiál a úkoly do 27. 4. v odkazu  userfiles/LKU do 27_ 4.zip

Ruchovci  - charakteristika směru, program, představitelé – informace učebnice + vyhledat a doplnit
Svatopluk Čech – epika + lyrika + próza
Čítanka – texty s. 105/109
Práce - classroom – J. Arbes – video + otázky (30. 4.)
Vše prosím odevzdat naskenované, vyfocené přes mobil, či vypsané do wordu/na papír do Po 4. 5. 2020. Úkoly a jakékoli dotazy prosím zasílejte kdykoliv na adresu: vkrizova@sostrebon.cz

Lumírovci
Charakteristika směru, program, představitelé
I. Vrchlický – básník + dramatik
Práce – classroom – ukázky
!!! VŠE ODEVZDAT JAKO OBVYKLE DO 22. 5. !!!!

Český realismus a naturalismus
úvod s.116/117
historická próza – A. Jirásek s. 118/119, Z. Winter s. 122
!!!Vše odevzdat jako obvykle do 5. 6. 2020!!!

Realismus ve venkovské próze
K. V.Rais, T. Nováková –s.125; A. Stašek – 126
Realistické drama
A. Mrštík + V. Mrštík – s. 120/121; J. Stroupežnický – s.123; G. Preissová – s.124
!!!VŠE ODEVZDAT JAKO OBVYKLE DO PÁTKU 12. 6. 220!!!!

 

PRAKTICKÁ CVIČENÍ
- ušijte dle vlastního návrhu roušky

- kreslení obrázků jedním tahem, návrhy vzorů pro quilt - podnobné informace v odkazu - vypracování do 19. 6. (KDO NEODEVZDÁ, NEBUDE HODNOCEN ZA 2. POLOLETÍ A V SRPNU VYKONÁ KOMISIONÁLNÍ  ZKOUŠKY!!!!)  userfiles/PCV 2MN, 8_-19_6.zip

MATEMATIKA
- vypracujte test v odkazu níže a výsledky zašlete na adresu mjindra@sostrebon.cz
userfiles/Matematika 2MN.doc

- zadání úkolů do 2. 4. najdete v odkazu   userfiles/Test_MAT_2MN.doc

- OBJEM A POVRCH KVÁDRU - teorie a úkoly k vypracování do 20. 4.  userfiles/Objem a povrch kvadru 2MN.doc

- OBJEM VÁLCE - příklady k vypracování do 27. 4. v odkazu   userfiles/MAT Test objem válce.doc

- POVRCH VÁLCE - příklady k vypracování do 4. 5. v odkazu   userfiles/Povrch válce.doc

 KONSTRUKCE ODĚVŮ
- postupujte dle instrukcí v odkazu níže
userfiles/KOO, týden 24_-31_3_2020(1).zip

- instrukce ke studiu pro týden 1. - 7. 4. v odkazu níže 
userfiles/KOO, týden 1_-7_4(2).zip

- instrukce ke studiu pro týden 8. - 17. 4. v odkazu  userfiles/KOO, týden 8_-17_4.zip

- instrukce ke studiu pro období 20. 4. - 7. 5. v odkazu  userfiles/Instrukce KOO 20_ 4_ - 7_ 5.doc

- instrukce ke studiu - týden 11. 5. - 15. 5.  userfiles/Instrukce KOO 11_-15_5.doc

- Konstrukce dámských šatu - instrukce ke studiu v období 18. 5. - 5. 6. v odkazu   userfiles/KOO 18_5_-5_6.zip

- instrukce ke studiu pro období 8. - 19. 6. v odkazu    userfiles/KOO 8_6_-19_6.zip

FIGURÁLNÍ KRESBA
A. Vyhledej v internetovém prohlížeči fotky běžného ruchu na ulicích světových velkoměst. Z každého světadílu vyber jedno město či velkoměsto (San Francisco, Lima, Istanbul, Nairobi, Nagano, Perth). Vyber si z fotografie zajímavě se pohybujícího, sedícího či stojícího člověka. Zkus vybrané figury překreslit a zajímavě seskupit na jediný papír. Snaž se vystihnout gesta lidí.

B. Sedni si doma naproti někomu, kdo sedí či leží na gauči a kouká na televizi. Kresli dle živého modelu, snaž se nepoužívat gumu, postavu si nejdříve slabě osově (osy tvoří vlastně kostru postavy) rozvrhni, poté zakresluj detaily.

kontakt na vyučujícího: vrozensky@volny.cz

INFORMATIKA
- procvičujte práci se vzorci a funkce v Excelu; do 15. 4. mi zašlete mailem (peliasova@sostrebon.cz) ke kontrole následující cvičení: userfiles/Priklad_Provize.pdf   userfiles/Priklad_Mzdy.pdf   userfiles/Priklad_kalkulace.pdf

- Grafy v Excelu; výukové video zde  https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE , tak koukněte a pokuste se vytvořit výsečový graf, pruhový graf a spojnicový graf userfiles/Grafy - cviceni.pdf; zdrojové soubory jsou  zde  userfiles/Zdrojove soubory.xls - termín odevzdání do 24. 4. 

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA
- Ruční práce – vyšívaná aplikace, obraz – ti, kteří neodevzdali
- Koláž – plakát – informace ohledně námětu a techniky byly zadány ve škole
- Malba na plátno, karton, papír - technika – tempera, akryl, olej, akvarel, možná je i kombinovaná technika (zkuste sami něco vymyslet – formou hry)

ASAMBLÁŽ: asambláž znamená obraz, kde umělec zkombinoval malbu s dalšími materiály, a vzniklo tak spíše trojrozměrné dílo. Použít se dá naprosto jakýkoliv materiál.
Tento postup je velmi podobný tvorbě koláže, liší se však tím, že výsledek nemusí být vždy plochý, dokonce se může jednat i o objekt v prostoru, který není upevněný k žádnému podkladu. Název této techniky vychází z francouzského slova "assembler", které v překladu znamená "sestavit", což naprosto vystihuje její charakter.
Časový rozvrh je
do konce května.
 

KLAUZURNÍ PRÁCE - témata v odkazu   userfiles/Klauzury 2020.doc

Jelikož se už v letošním školním roce neuvidíme, prosím o ofocení vaší práce a zaslání ke kontrole. Termín je do 15. 6. 2020 Tato práce je povinná. Obhajoba proběhne v září, ale text – krátký, prosím napište ve Wordu také ke kontrole. Jsem vám k dispozici ohledně jakéhokoliv dotazu.
 


 

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 384 822 150
ředitel: 384 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím