menu
Vyhledat
Nacházíte se zde: 1MN

e-STUDIUM V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY 1MN

EKOLOGIE
Poznámky k tématu ZDRAVÍ A NEMOC. OCHRANA ZDRAVÍ – uč. Ekologie – str. 51 – 53.

Studenti, kteří neodevzdali referát/prezentaci v předstihu před stanoveným termínem dodání, jsou povinni referát/prezentaci zaslat e-mailem (s oskenovanou přílohou – v případě vlastnoručně napsaného referátu) na adresu jhavlova@sostrebon.cz během měsíce března 2020.

K prověrce po nástupu do školy si studenti nastudují učební látku na str. 45 – 48 a na str. 51 – 56 v učebnici EKL.

NOVÉ ZADÁNÍ: výpisky k tématu „Pohoda prostředí“ – uč. str. 53 – 56.

Na webových stránkách festivalu dokumentárních filmů Jeden svět www.jsns.cz kliknete na Lekce – dále v seznamu lekcí najdete 2. oddíl Globální rozvojové vzdělávání – zde kliknete na Fair Trade a poté zhlédnete dokument „Fair Fashion“. Další dokument si najdete v oddílu Životní prostředí pod názvem „Tak to vidím já“. Váš názor na zhlédnuté filmy zašlete na adresu jhavlova@sostrebon.cz do 8. 4. 2020.

Zapište si poznámky k tématu „Vlivy lidských činností na biosféru“ na str. 62-67.

Uveďte alespoň dva příklady vlivů lidských činností na biosféru a zhodnoťte jejich dopady na životní prostředí a pohodu člověka. Úkol vypracujte samostatně nebo ve dvojici a odešlete do 24. 4.

Zapište si poznámky k tématu Negativní vlivy na prostředí – chemizace prostředí – odpady – zvyšování radioaktivity prostředí – hluk. Uč. EKL str. 67 – 68

Zapište si poznámky k tématu OHROŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH SLOŽEK BIOSFÉRY: uč. EKL str. 69 – 75.

Udržitelný rozvoj
Podívejte se na dokument „Udržitelný Palacký“ https://www.jsns.cz/lekce/482834-udrzitelny-palacky a napište některou ze studentských aktivit, popř. vlastní nápad, kterým byste mohli přispět k udržitelnosti rozvoje. Úkol vypracujte samostatně nebo ve dvojici a odešlete jej do 15. 5.

Udělejte si poznámky k tématu Hodnocení prostředí. Rozsah ekologických problémů (str. 76). Charakterizujte životní prostředí místa, ve kterém bydlíte. Vypracovaný úkol zašlete do 21. 5. na jhavlova@sostrebon.cz

25. - 29. 5.
Zapište si poznámky k tématu POJETÍ PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ v uč. na str. 77 – 80.

1.6. - 5. 6.
Vypracujte poznámky k tématu „Ekologické přístupy k hospodaření v krajině“ v uč. na str. 80 – 81.

8. - 15. 6.
Zapište si poznámky k tématům: Technika a technologie pro ochranu prostředí. Průmysl a udržitelný rozvoj. Obnovitelné a nevyčerpatelné zdroje energie. Hospodaření s odpady. Ekologické přístupy k prostředí lidských sídel (učebnice str. 81 – 87). Termín: 15. 6. 2020.

CHEMIE
- vypracovat poznámky aromatické uhlovodíky - názvosloví význam a použití

https://dum.rvp.cz/materialy/halogenderivaty-uhlovodiku.html
stáhněte si prezentaci a zapište poznámky do sešitu
Držte se a těším se na Vás P.V

Zadání úkolů pro týden 30. 3. - 3. 4. najdete v odkazu    userfiles/Chemie 3_tyden.doc

Zadání úkolů pro týden 6. - 10. 4. najdete v odkazu   userfiles/Chemie tyden 4.doc

Milí studenti, přeji Vám veselé Velikonoce….,protože máte v pondělí velikonoční prázdniny, neposílám žádný úkol, jen si projděte kapitoly z organické chemie
Mějte se fajn a těším se na Vás P.V.

Tématem tohoto týdne (20. - 24. 4.) jsou Karboxylové kyseliny https://dum.rvp.cz/materialy/karboxylove-kyseliny.html
Vypište si poznámky do sešitu.

Tématem tohoto týdne (27. - 30. 4.) jsou Bílkoviny https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx src=http://dumy.cz/nahled/147143
Vypište si poznámky do sešitu

Tématem (4. - 8. 5.) jsou Sacharidy
http://dumy.cz/material/28634-sacharidy
Jako obvykle si projděte prezentaci a vypište poznámky do sešitu

Tématem tohoto týdne (11. - 15. 5.) jsou: Lipidy
https://www.youtube.com/watch?v=lPwhV_BDffU,
podívejte se na výkladové video a vypište si poznámky do sešitu
děkuji a mějte se fajn

Týden: 18. 5. - 22. 5.
Zopakujte si cukry, tuky a bílkoviny.
Jako dobrovolný úkol přidávám přednášku jedné z nejznámějších výživových poradkyň v České republice Margit Slimákové, která vám poví jaké je správné zastoupení těchto látek v naší stravě.
https://www.youtube.com/watch?v=07In4Ra1O2o

Týden: 25. - 29. 5. 2020
Milí studenti, začínáme opakovat vybrané kapitoly z chemie, podívejte se a znovu si připomeňte stavbu atomu

https://www.youtube.com/results?search_query=nezkreslen%C3%A1+v%C4%9Bda+atom

Týden 1. 6. - 5. 6.
Opakujeme Periodickou soustavu prvků, včetně značek. Podívejte se pro připomenutí na video
https://www.youtube.com/watch?v=nSj-FDZMn9U

Týden 8. - 19. 6.
https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk,
Podívejte se na video, jak funguje jaderná elektrárna


LITERATURA A KULTURA
Výpisky husitství – str. 79-83
Humanismus 89-93
Pročíst ukázky v čítancE
Vypracované výpisky pošlete naskenované/vyfocené na mail – ruzena.kaninska@seznam.cz, a to do pátku 20. března

Pokud jste si zapomněli učebnici ve škole, poproste někoho ze spolužáků, ať vám stránky vyfotí na mobil, nechte si je vytisknout, pokud to nelze, napíšete cvičení v ruce

Pracujte na čtenářských denících, můžete použít virtuální čítanku Milujeme češtinu
Odevzdat všechny tři knihy vypracované podle požadavků do 31. 3. – pro jistotu ještě přikládám v dokumentu
Můžete vypracovat na počítači nebo v ruce, budou tam všechny části, které mají, zaměřte se na charakteristiku postav – kvalita zpracování bude předmětem hodnocení a bude mít vliv na výslednou známku.

userfiles/Povinna cetba(1).doc

Výpisky veškeré světové renesance
Velmi podrobně vypracujte Shakespeara
U děl si uvádějte i žánr, základní děj a specifika díla (čím se odlišuje od ostatních autorů)
Vypracované výpisky mi pošlete naskenované/vyfocené na mail – ruzena.kaninska@seznam.cz, a to do 22.4.2020

- úkoly do 22. 5. najdete v odkazu  userfiles/1mnLKU - do22_5.doc

- nové úkoly do 8. 6. najdete v odkazu   userfiles/1MN-LKU-do 8_6.doc

- poslední úkoly do 15. 6. najdete v odkazu  userfiles/1mn-baroko-úkoly do 15_6.doc
 
 ANGLICKÝ JAZYK
1) Napsat doporučení na knihu, kterou jste nedávno četli (text bude obsahovat žánr knihy, obsah knihy a důvod, proč se vám kniha líbila). ZNÁMKUJI
2) Učebnice str. 36 cv. 1a,c, e (odpovědět na otázky)
3) Z poznámek o gramatice (v příloze) se pokuste vyplnit cvičení z učebnice str. 135 oddíl 5A
Vše prosím odevzdat naskenované, vyfocené přes mobil, či vypsané do wordu/na papír do PÁ 20.3.2020. Úkoly a jakékoli dotazy prosím zasílejte kdykoliv na adresu: klarka.lepeskova@seznam.cz

userfiles/AJ.zip

KONSTRUKCE ODĚVŮ
- postupujte dle instrukcí (viz. odkaz níže)

userfiles/KOO 1 MN.zip

- zvonová sukně - instrukcke ke studiu pro týden 24. - 31. 3. najdete v odkazu níže
userfiles/KOO, týden 24_-31_3_2020.zip

- instrukce ke studiu pro týden 1. - 7. 4. v odkazu níže
userfiles/KOO_1MN, týden 1_-7_4.zip

- instrukce ke studiu pro týden 8. - 17. 4. v odkazu níže
userfiles/Instrukce KOO pro týden 8_-17_4.doc

- instrukce ke studiu 20. 4. - 7. 5. v odkazu níže
userfiles/KOO 20_ 4_ - 7_ 5.zip

- instrukce ke studiu 11. 5. - 5. 6. v odkazu níže
userfiles/KOO 11_5_-5_6.zip

- instrukce ke studiu 8. - 19. 6. v odkazu  userfiles/Instrukce KOO 8_6_-19_6.doc

 

ODĚVNÍ TECHNOLOGIE
- postupujte dle instrukcí (viz. odkaz níže)

userfiles/OTE 1 MN.zip

- instrukce ke studiu pro týden 24. - 31. 3. v odkazu níže
userfiles/Instrukce OTe pro týden 24_-31_3_2020.doc

- instrukce ke studiu pro týden 1. - 7. 4. v odkazu níže
userfiles/TEC, týden 1_-7_4.zip

- instrukce ke studiu pro týden 8. - 17. 4. v odkazu níže
userfiles/TEC, týden 8_-17_4.zip

- instrukce ke studiu 20. 4. - 7. 5. v odkazu níže
userfiles/Instrukce TEC 20_ 4_ - 7_ 5_.doc

- instrukce ke studiu 11. 5. - 15. 5. v odkazu  userfiles/Instrukce TEC 11_ 5_ - 15_ 5_.doc

- instrukce ke studiu 8. - 19. 6. v odkazu  userfiles/Instrukce TEC 8_ 6_ - 19_ 6.doc

DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY
- v odkazu níže máte materiály k prostudování, po koronavirových prázdninách bude testík

userfiles/DVK.zip

- nové materiály ke studiu najdete v odkazu    userfiles/DVK_1MN_ 24_3_.doc

DVK – Studenti, kteří odeslali zadané úkoly, mají známku v BAKALÁŘÍCH. Ti, kteří neodeslali taktéž. Prosím o zaslání dalších úkolů na e-mail: jrerabkova@seznam.cz

Práce z DVK
Vypracovat otázky z učebnice, které jsou vždy za kapitolou a to od stránky 10 - do stránky 44.
Časový termín – do 25. 5. 2020
Na každou otázku naleznete odpověď v textu. Znamená to si ho poctivě a pečlivě přečíst.
Další úkoly naleznete opět na str. školy po 25. 5. 2020. Po celou dobu jsem vám k dispozici na telefonu, Messengeru, WhatsAppu, nebo e-mailu.

1. Vyhledat románskou a gotickou architekturu v Evropě a v Českých zemích – z každé doby si uložit několik staveb 4-5, které si posléze zapamatujete a vždy poznáte! Obrázky prosím poslat na můj e-mail s popisem o jakou stavbu se jedná.
2. Vyhledat románské a gotické madony, zejména z období tzv. Krásného slohu. Opět uložit a zapamatovat si je. Taktéž poslat na můj e-mail.
3. Vyhledat deskové oltáře a jejich autory z doby gotické. Platí totéž co u předchozích úkolů.

Jestliže se vám nepodaří odeslat obrázky k otázkám, stačí mi poslat jen název vybrané stavby, či artefaktu. Já si vás pak vyzkouším, dle vašich informací. Vizuální vědomosti jsou v DVK velmi důležité. (tzv. POZNÁVAČKY) - do 15. 6.
 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
- postupujte dle pokynů v odkazu níže, studijní materiály máte v .zip souboru
userfiles/Pokyny 1 ZSV(1).doc    userfiles/ZSV.zip

- pokyny ke studiu včetně studijních materiálů v týdnu od 23. - 27. 3. najdete v odkazu níže
userfiles/Pokyny 2 ZSV_1MN.doc

- pokyny ke studiu včetně studijních materiálů v týdnu od 30. 3. - 3. 4. najdete v odkazu níže
userfiles/Pokyny 3 ZSV.doc

- pokyny ke studiu včetně studijních materiálů do 10. 4.najdete v odkazu níže
userfiles/Pokyny 4 ZSV.doc

- zadání do 17. 4. najdete v odkazu     userfiles/Pokyny 5 ZSV.doc

- zadání do 24. 4. najdete v odkazu    userfiles/Pokyny 6 ZSV1MN.doc

- zadání do 1. 5. najdete v odkazu   userfiles/Pokyny 7 ZSV.doc

- zadání do 8. 5. najdete v odkazu   userfiles/Pokyny 8 ZSV 1MN.doc

- zadání do 15. 5. najdete v odkazu   userfiles/Pokyny 9 ZSV.doc

- zadání do 22. 5. najdete v odkazu   userfiles/Pokyny 10 ZSV.doc

 - zadání do 29. 5. najdete v odkazu   userfiles/Pokyny 11 ZSV.doc

 - zadání do 5. 6. najdete v odkazu   userfiles/Pokyny 12 ZSV.doc

 - zadání do 12. 6. najdete v odkazu   userfiles/Pokyny 13 ZSV.doc

 - zadání do 17. 6. najdete v odkazu  userfiles/Pokyny 14 ZSV.doc

ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE 
- vypracujte pravopisná cvičení
userfiles/Pravopisna cviceni 1MN(1).pdf

Vypracovaná cvičení mi pošlete naskenovaná/vyfocená na mail – ruzena.kaninska@seznam.cz, a to do pátku 27. března

Napište všechna zakroužkovaná cvičení ze strany 18-21 - v ruce – pište je celá, zkontrolujte si je podle klíče (též přiložen)
userfiles/klic k pravopisnym cvicenim.zip 

- pokyny ke studiu do 30. 4. a naskenovaný materiál ke studiu v odkazu  userfiles/1mn-cjk-pokyny do30_4.doc  userfiles/1mn-cjk-teorie referat do 30_4_.zip

PRAKTICKÁ CVIČENÍ
- ušijte dle vlastního návrhu roušky

Pošlete návrhy 3 sukní a šití ochraných roušek. Zadané úkoly prosím posílejte do 31.3. na můj e-mail janicasvo@seznam.cz.        S pozdravem Jana Svobodová

Zadání úkolu : Zhotovit nakládanou kapsu s patkou
Ušité práce posílejte do 15.4. Kdo mi ještě neposlal předchozí zadané úkoly,prosím urychleně poslat. J.S.

Zadání úkolu do 30.4. : bavlnkami vyšijte na kus látky jakýkoliv motiv ,který potom našijeme na tašky o rozměrech šíře 30cm a výška 40cm, prosím žáky,kteří mi neposlali některé úkoly, aby tak učinili co nejdříve

Dobrý den,všechny Vás zdravím a posílám zadání 5.úkolu: pokuste se nastudovat na Youtube techniku "Patchvork".Jedná se o sešívání různých tvarů a barev látek v určitý celek. Nechávám to zcela na Vás jaký výrobek vytvoříte.Ukoly posílejte do 31.5. Každý úkol hodnotím,kdo ještě neposlal minulé zadané úkoly prosím,aby jste tak učinili co nejdříve.

Dobrý den,všechny Vás moc zdavím a posílám úkol: zhotovit jehelníček,může mít různý tvar, šitý ručně nebo na šicím stroji.
Ukoly posílejte do 19.6. Všechny Vaše úkoly ohodnotím.Kdo mi neposlal ještě úkoly ,co jsem zadala, učinte tak co nejdříve.

- kreslení jedním tahem - zadání úkolů do 19. 6. najdete v odkazu  userfiles/PCV 1MN, 8_-19_6.zip

MATEMATIKA
- studijní materiál najdete na této adrese: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/22179
- příklady k vypočítání odevzdejte do 27. 3. (viz. odkaz níže)
userfiles/Matematika 1_MN.doc

- MOCNINY - studijní materiál a zadání úkolů do 31. 3. v odkazu     userfiles/Mocniny.doc

- Druhá mocnina dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin - studijní materiál a zadání úkolů do 8. 4. v odkazu   userfiles/Druha mocnina.doc

Test mocniny s vypracování do 14. 4. !!!!     userfiles/Test MAT Mocniny.doc

PROCENTA - studijní materiál a úlohy k vypracování do 20. 4.  userfiles/Procenta teorie a priklady.doc

Test - půjčky a úroky s vypracováním do 27. 4. v odkazu   userfiles/MAT Test pujcky a uroky.doc

FYZIKA
- zpracujte si poznámky a projděte si otázky za jednotlivými kapitolami
Téma: Tlak vyvolaný tíhou vzduchu (učebnice str. 147 -150)
Téma: Vztalková síla v kapalinách a plynech - Archimédův zákon (učebnice str. 150 -154)
Pokud učebnice nemáte - naskenované stránky jsou zde: userfiles/fyzika_1MN.pdf ; podívejte se na Rande s fyzikou https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150012-tlak-v-tekutinach-a-archimeduv-zakon/

Vypracujte úlohy 1 - 8 v přiloženém testu.  userfiles/Test 1MN.pdf    Výsledky zapište do listu pro odpovědi, vyfoťte a pošlete na WhatsApp - 607 242 404 nebo na e-mail: peliasova@sostrebon.cz do 14. 4.!!!

- zpracujte si poznámky a projděte si otázky za jednotlivými kapitolami
Téma: Proudění tekutin (abyste vědělil, co je proudění, jaké jsou druhy proudění, co je objemový průtok, jak ho určíme, co je rovnice kontinuity, co je hydrodynamické paradoxon)
Téma: Využití energie proudící tekutiny - přečíst v učebnici, poznámky nevypisovat, vytvoříte referát na toto téma, tzn. vodní elektrárny, větrné elektrárny, větrné mlýny, atd... TERMÍN ODEVZDÁNÍ do 22. 4.!!! 
Kdo nemá učebnici, tak naskenované stránky máte tady userfiles/img20200406_16100698.pdf
Koukněte ještě na Rande s fyzikou :-) 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150011-proudeni-kapalin-a-plynu/

INFORMATIKA
- vypracujte toto cvičení userfiles/01-tabulatory.pdf
- návod je tady userfiles/TAB(2).pdf; vypracovaný úkol pošlete do 29. 3. na e-mail peliasova@sostrebon.cz (název souboru = vaše jméno)

WORDPROCESSING - podle předlohy (zadání na konci textu)  zformátujte text  userfiles/Zadani INF.pdf ; zdrojový text je zde  userfiles/zdrojovy text.doc; obrázky jsou tady userfiles/obr_ 1.jpg  userfiles/obr_ 2.jpg  userfiles/obr_ 3.jpgtermín odevzdání: do 20. 4. (na e-mail, jméno souboru = vaše jméno)

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA
Kreslete, malujte, vytvářejte cokoliv. Třeba si jen tak výtvarně hrajte, možná v sobě objevíte skryté nadání na nějakou techniku, která vám učaruje.Jste přeci budoucí výtvarníci. Já budu ráda za cokoliv, co vytvoříte ne z povinnosti, ale z lásky.

Studijní kresba, nebo malba čehokoliv na formátu A3. Minimálně 3 výkresy. Návrh dekoru barvou, využití symetrie a asymetrie v různých provedeních. Ofotit a poslat.
Časový harmonogram je do 25. 5. 2020

Malba, či kresba v plenéru – tzn. v přírodě.
Úkoly odeslat do 15. 6.

INFORMACE KLAUZURNÍ PRÁCE

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 384 822 150
ředitel: 384 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím