menu
Vyhledat
Nacházíte se zde: 1.O

E-studium v době uzavření školy 1.O

EKOLOGIE A BIOLOGIE
Poznámky k tématu ZDRAVÍ A NEMOC. OCHRANA ZDRAVÍ – uč. Ekologie – str. 51 – 53.

Studenti, kteří neodevzdali referát/prezentaci v předstihu před stanoveným termínem dodání, jsou povinni referát/prezentaci zaslat e-mailem (s oskenovanou přílohou – v případě vlastnoručně napsaného referátu) na adresu jhavlova@sostrebon.cz během měsíce března 2020.

K prověrce po nástupu do školy si studenti nastudují učební látku na str. 45 – 48 a na str. 51 – 56 v učebnici EKL.

NOVÉ ZADÁNÍ: výpisky k tématu „Pohoda prostředí“ – uč. str. 53 – 56.

Na webových stránkách festivalu dokumentárních filmů Jeden svět www.jsns.cz kliknete na Lekce – dále v seznamu lekcí najdete 2. oddíl Globální rozvojové vzdělávání – zde kliknete na Fair Trade a poté zhlédnete dokument „Fair Fashion“. Další dokument si najdete v oddílu Životní prostředí pod názvem „Tak to vidím já“. Váš názor na zhlédnuté filmy zašlete na adresu jhavlova@sostrebon.cz do 8. 4. 2020.

 Zapište si poznámky k tématu „Vlivy lidských činností na biosféru“ v učebnici na str. 62-67.

Uveďte alespoň dva příklady vlivů lidských činností na biosféru a zhodnoťte jejich dopady na životní prostředí a pohodu člověka. Úkol vypracujte samostatně nebo ve dvojici a odešlete do 24. 4. 

Zapište si poznámky k tématu Negativní vlivy na prostředí – chemizace prostředí – odpady – zvyšování radioaktivity prostředí – hluk. Uč. EKL str. 67 – 68

Zapište si poznámky k tématu OHROŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH SLOŽEK BIOSFÉRY: uč. EKL str. 69 – 75.

Udržitelný rozvoj
Podívejte se na dokument „Udržitelný Palacký“ https://www.jsns.cz/lekce/482834-udrzitelny-palacky a napište některou ze studentských aktivit, popř. vlastní nápad, kterým byste mohli přispět k udržitelnosti rozvoje. Úkol vypracujte samostatně nebo ve dvojici a odešlete jej do 15. 5.

Udělejte si poznámky k tématu Hodnocení prostředí. Rozsah ekologických problémů (str. 76). Charakterizujte životní prostředí místa, ve kterém bydlíte. Vypracovaný úkol zašlete do 21. 5. na jhavlova@sostrebon.cz

25. - 29. 5.
Zapište si poznámky k tématu POJETÍ PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ v uč. na str. 77 – 80.

1.6. - 5. 6.
Vypracujte poznámky k tématu „Ekologické přístupy k hospodaření v krajině“ v uč. na str. 80 – 81. 

8. - 15. 6.
Zapište si poznámky k tématům: Technika a technologie pro ochranu prostředí. Průmysl a udržitelný rozvoj. Obnovitelné a nevyčerpatelné zdroje energie. Hospodaření s odpady. Ekologické přístupy k prostředí lidských sídel (učebnice str. 81 – 87). Do 15. 6.

PŘÍPRAVA NA TESTY - ODBORNÉ PŘEDMĚTY

Příprava na testy od 18. 5. 2020 - 21. 5. 2020 rozpis v odkazu   userfiles/Priprava na testy.doc

ODBORNÁ PRAXE
- studijní materiál je v odkazu níže, vypište si poznámky
- prezentace prosím přepsat do sešitu nebo na papír do 13. 3. 2020.
Naskenovat nebo vyfotit telefonem a poslat na můj email jbromova@sostrebon.cz nebo na telefon.- vypište poznámky
userfiles/OPX - studijní materiály.zip

- prezentace prosím přepsat do sešitu nebo na papír do 27. 3. 2020.
Naskenovat nebo vyfotit telefonem a poslat na můj email jbromova@sostrebon.cz nebo na telefon.

userfiles/Aplikace tepla a chladu.ppt    userfiles/Mereni fyziologickych funkci.ppt

userfiles/Prevence TEN (tromboembolické nemoci).ppt

- prezentace prosím přepsat do sešitu nebo na papír do 12. 4. 2020    userfiles/OPX do 12_ 4_ 2020.zip

- prezentace prosím přepsat do sešitu nebo na papír do 26. 4. 2020     userfiles/OPX do 26_ 4_ 2020.zip

- prezentaci prosím přepsat do sešitu nebo na papír do 31. 5. 2020    userfiles/Nemocnice a jeji oddeleni.ppt

KLINICKÁ PROPEDEUTIKA
- studijní materiál je v odkazu níže, vypište si poznámky
- prezentace prosím přepsat do sešitu nebo na papír do 20. 3. 2020.
Naskenovat nebo vyfotit telefonem a poslat na můj email jbromova@sostrebon.cz nebo na telefon.

userfiles/Kašel a škytavka.ppt

userfiles/Zvracení a změny na kůži.ppt

- studijní materiál s instrukcemi najdete v odkazu   userfiles/KLP-Priznaky nemoci podle stupne zavaznosti do 5_ 4_ 2020.pdf

- studijní materiál s instrukcemi do 19. 4. najdete v odkazu   userfiles/Dehydratace a hydratace.ppt

- Civilizační onemocnění, psychosomatická onemocnění - studijní materiál do 31. 5. v odkazu
userfiles/Civilizacni onemocneni.ppt    userfiles/Psychosomaticka onemocneni.ppt

SOMATOLOGIE
- studijní materiál je v odkazu níže, vypište si poznámky
- prezentace prosím přepsat do sešitu nebo na papír do 20. 3. 2020.
Naskenovat nebo vyfotit telefonem a poslat na můj email jbromova@sostrebon.cz nebo na telefon.- studijní materiál je v odkazu níže, vypište si poznámky
userfiles/Krev.doc

userfiles/Krevní skupiny, Rh faktor(1).doc

- studijní materiál s instrukcemi najdete v odkazu     userfiles/Somatologie-Srdce do 5_4_2020.pdf

- studijní materiál s instrukcemi do 19. 4. najdete v odkazu    userfiles/SOM do 19_ 4_ 2020.zip

- lymfatický systém - studijní materiál do 31. 5. v odkazu   userfiles/Lymfaticky system.ppt

OŠETŘOVATELSTVÍ
- studijní materiál je v odkazu níže, vypište si poznámky
- prezentace prosím přepsat do sešitu nebo na papír do 20. 3. 2020.
Naskenovat nebo vyfotit telefonem a poslat na můj email jbromova@sostrebon.cz nebo na telefon.- studijní materiál je v odkazu níže, vypište si poznámky

userfiles/Etika.ppt       userfiles/Práva a povinnosti P(1).ppt

- studijní materiál s instrukcemi najdete v odkazech níže
userfiles/OSE-Osetrovatelske standardy a kvalita osetrovatelske pece do 5_ 4_ 2020.pdf

userfiles/OSE-Vzdelavani os_ pracovniku do 5_ 4_ 2020.pdf

- studijní materiál s instrukcemi do 19. 4. najdete v odkazu    userfiles/Edukacni cinnost osetrovatele.ppt

- Duševní hygiena ošetřovatele - studijní materiál do 31. 5. v odkazu   userfiles/Dusevni hygiena pecovatele.ppt

FYZIKA
- studijní materiál je v odkazu níže, vypište si poznámky, vypracujte otázky na konci kapitoly

userfiles/Fyzika 1_O.zip

ANGLICKÝ JAZYK
U4 - Making friends
s. 32 – Reading , s. 33 past simple – regular and irregular verbs
1, 2(a, b)/s.32
WB s. 32
Vocabulary s.31 – WB
+ skenovaný materiál 11.1/11.4     userfiles/Scan_20200316_112307.pdf

Vše prosím odevzdat naskenované, vyfocené přes mobil, či vypsané do wordu/na papír do PÁ 20. 3. 2020. Úkoly a jakékoli dotazy prosím zasílejte kdykoliv na adresu: vkrizova@sostrebon.cz

- naskenovaný text a úkoly na týden 30. 3. - 3. 4. v  odkazu     userfiles/AJ 1_O do 3_ 4.zip

- zadání úkolů do 30. 4. a naskenovaný text najdete v odkazu   userfiles/1AJ do 30_ 4_.zip

- zadání úkolů do 15. 5. a naskenovaný text najdete v odkazu   userfiles/1AJ do 15_ 5_.zip

U5
Grammar – have to /don’t have to – s. 41
https://www.youtube.com/watch?v=q5sjO076jLc
vypravujte si poznámky do sešitu dle 2a/s.41
učebnice cv. 2b/s.41
WB .- 2a,b,c/s.40 + 2d/s.41
Vše prosím odevzdat naskenované, vyfocené přes mobil, či vypsané do wordu/na papír do Pa 29. 5. 2020. Úkoly a jakékoli dotazy prosím zasílejte kdykoliv na adresu: vkrizova@sostrebon.cz

U5
Following a dream – s.43 – read the text and answer the questions 7b/s.43
Culture in mind
Teanagers: earning money
8a,c/s. 44 + 9a/s.45
!!!VŠE ODEVZDAT JAKO OBVYKLE DO 12. 6. 2020!!!!

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
- studijní materiály a zadání úkolů najdete v odkazu níže

userfiles/CJL1-1.ZIP

- studijní materiály a zadání úkolů najdete v odkazu   userfiles/CJL1-2.ZIP

OBČANSKÁ NAUKA
- studijní materiály a zadání úkolů najdete v odkazu níže
userfiles/OBN1-1.ZIP

MATEMATIKA
- studijní materiál najdete na této adrese: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/22179
- příklady k vypočítání odevzdejte do 27. 3. (viz. odkaz níže) 

userfiles/Matematika 1_O.doc

- MOCNINY - studijní materiál a zadání úkolů do 31. 3. v odkazu     userfiles/Mocniny.doc

- Druhá mocnina dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin - studijní materiál a zadání úkolů do 8. 4. v odkazu   userfiles/Druha mocnina.doc

Test MOCNINY - vypracovat do 14. 4.!!!  userfiles/Test MAT mocniny.doc

PROCENTA - studijní materiál a úlohy k vypracování do 20. 4.  userfiles/Procenta teorie a priklady.doc

Test - půjčky a úroky s vypracováním do 27. 4. v odkazu   userfiles/MAT Test pujcky a uroky.doc

Trojúhelník – úvod
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/69156
Prezentaci zpracujte do sešitů, zadané úkoly vyřešte a zkontrolujte správnost- termín do 5.5.2020

Podobnost trojúhelníků - studijní materiál a úkoly v odkazu   userfiles/Podobnost trojuhelniku.doc

Pythagorova věta - příklady k procvičení do 25. 5. v odkazu   userfiles/MATEMATIKA PYV.doc

Goniometrické funkce
https://www.youtube.com/watch?v=rFLoU58B13A
Pozor!!!!! V minulé lekci – Pythagorova věta jsem vám poslal omylem i příklady na dnešní látku- jednalo se o úkoly 7-10. Omlouvám se………
Použijte toto zadání pro dnešní látku. Výpočty zaslat do 3. 6.2020

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
- vypracujte toto cvičení userfiles/01-tabulatory.pdf
- návod je tady userfiles/TAB(2).pdf; vypracovaný úkol pošlete do 29. 3. na e-mail peliasova@sostrebon.cz (název souboru = vaše jméno)

WORDPROCESSING - podle předlohy (zadání na konci textu)  zformátujte text  userfiles/Zadani INF.pdf ; zdrojový text je zde  userfiles/zdrojovy text(1).docobrázky jsou tady userfiles/obr_ 1.jpg  userfiles/obr_ 2.jpg  userfiles/obr_ 3.jpg;  termín odevzdání: do 20. 4. (na e-mail, jméno souboru = vaše jméno)

Vrchlického 567, 379 01 Třeboň

sekretariát: 384 822 150
ředitel: 384 822 153

info@sostrebon.cz

den otevřených dveří každý den od 8 do 14 hodin

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím